Ustawa przewiduje m.in. utrzymanie odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli na poziomie określonym w 2012 r. Reguluje także kwestię wyliczania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - po jej wejściu w życie mają być wyliczane na zasadach określonych na 2013 r.

Polecamy: Sejm o funduszu socjalnym dla nauczycieli