Nowelizacja uchyla ustawę z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Nowe przepisy dotyczą wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego. Zmiany obejmują także tworzenie, organizację i działalność instytucji pieniądza elektronicznego, a także nadzór nad tymi podmiotami.

Przyjęte zmiany mają zapewnić równe warunki konkurencji dla wszystkich dostawców usług płatniczych. Liberalizacja tego rynku ma umożliwić jego dalszy rozwój oraz zwiększyć efektywność całego systemu płatniczego, co z kolei powinno korzystnie wpłynąć na wzrost gospodarczy.

Sejm uchwalił ustawę 12 lipca br. a prezydent podpisał ją 1 sierpnia br. Nowe przepisy obowiązują od 7 października 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wydawania przez krajowe instytucje płatnicze pieniądza elektronicznego w ograniczonym zakresie, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 7 grudnia 2013 r.

Opracowanie: Grzegorz Bieńdak

Źródło: www.sejm.gov.pl