Zmienia się rozporządzenie o organizacji poprawczaków

W związku z obowiązującą od 5 czerwca 2013 r. nowelizacją ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej zmieniło się rozporządzenie regulujące zasady działania zakładów poprawczych i...

05.06.2013

Nie wzrosną ceny mleka dla szkół

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w nadchodzącym roku szkolnym zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.

03.06.2013

Zdjęcia z fotoradarów będą przechowywane przez dwa lata

Samorząd terytorialny

Obrazy i dane utrwalone za pomocą fotoradarów stacjonarnych będą przechowywane przez dwa lata od dnia popełnienia naruszenia (chyba że ujawniona zostanie potrzeba dalszego ich przetwarzania w związku...

31.05.2013

W Senacie o żłobkach i trzynastkach dla matek

Na rozpoczynającym się 5 czerwca posiedzeniu Senatu, senatorowie zajmą się ustawą przyznającą trzynastki osobom, które przebywały na urlopach macierzyńskich, oraz zmianami zwiększającymi dotacje na...

31.05.2013

Są nowe przepisy ws. powszechnych usług pocztowych

Minister Administracji i Cyfryzacji określił w drodze rozporządzenia warunki wykonywania usług powszechnych (pocztowych) przez operatora wyznaczonego, obejmujące m.in. wskaźniki czasu przebiegu...

31.05.2013

Nowe przepisy ws. fotoradarów stacjonarnych

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określił w drodze rozporządzenia sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego...

30.05.2013

Wzrośnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Samorząd terytorialny

Od 1 czerwca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki zasiłku dla bezrobotnych. Osoby, którym przyznano zasiłek po 31 grudnia 2009 r. otrzymają 823,60 zł przez pierwsze trzy miesiące. Po tym...

23.05.2013

Nowe regulacje ws. ośrodków doradztwa rolniczego

Samorząd terytorialny

Z dniem 11 maja br. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydanie nowych przepisów wiąże się ze zmianą podległości wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

23.05.2013

Będą stypendia dla najlepszych maturzystów

Rząd przyjął we wtorek założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Jedną ze zmian jest wprowadzenie stypendiów dla studentów pierwszego roku, dostaną je osoby, które uzyskały...

22.05.2013