Niższe opłaty za starty i lądowania samolotów

Od stycznia 2014 r. tzw. opłata terminalowa dla linii lotniczych będzie wynosić 699,80 zł i będzie jednakowa we wszystkich portach lotniczych - zdecydował prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego....

30.12.2013

Zmiany w rozporządzeniu ws. klasyfikacji budżetowej

Samorząd terytorialny

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została dostosowana do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych.Artykuł...

30.12.2013

Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków

Samorząd terytorialny

W wyniku nowelizacji liczne zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Większość zmian zacznie obowiązywać od 31 grudnia 2013 r.Artykuł pochodzi z programuLEX dla...

30.12.2013

Dochody z fotoradarów na poprawę bezpieczeństwa

Zgodnie z nowymi przepisami dochody z grzywien ujawnionych przez ITD przy pomocy fotoradarów przeznaczone zostaną na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach...

29.12.2013

Kolejny rok bez podwyżek zfśs dla nauczycieli

WDzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (ustawę okołobudżetową). Przewiduje ona m.in. utrzymanie odpisu na zakładowy fundusz socjalny...

27.12.2013

Zmienił się wykaz jednostek podległych MEN

W Monitorze Polskim opublikowano nowy wykaz jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra edukacji narodowej. Nowe przepisy obowiązują od 17 grudnia 2013 r.

18.12.2013

Doświadczenie zawodowe ułatwi zdobycie dyplomu

Student, który dzięki pracy zawodowej, zdobył już wiedzę wymaganą w programie studiów, nie będzie musiał chodzić na zajęcia.Taka propozycja znalazła się w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie...

18.12.2013

Gminy mogą tworzyć rady seniorów

Samorząd terytorialny

Rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk może tworzyć radę seniorów. Składa się ona z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na...

18.12.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski