Na spotkaniu rozmawiano o dalszych pracach nad Kartą Nauczyciela. MEN zapewniało, że prace nad zmianami w Karcie idą zgodnie z harmonogramem. Ostateczna wersja projektu we wrześniu trafić ma do konsultacji społecznych. Póki co prace nad nowelizacją Karty wciąż są na etapie założeń. Wkrótce rozpatrzyć ma je Rada Ministrów.
Propozycje przedstawione przez MEN są wynikiem dyskusji, które ministerstwo od lipca prowadziło z przedstawicielami samorządów oraz nauczycielskich związków zawodowych. Największe zmiany dotyczyć mają urlopów dla poratowania zdrowia. Przepisy mają być bardziej restrykcyjne. Prawo do urlopu będzie miał nauczyciel, który przepracował 20 lat (obecnie jest to siedem), a łączny czas wypoczynku wyniesie maksymalnie rok, a nie - jak teraz - trzy lata. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu orzeknie lekarz medycyny pracy i to jedynie w sytuacji, gdy stwierdzi stan zagrożenia chorobą zawodową.