Referendum lokalne z szerszym zakresem poruszanych spraw

Samorząd terytorialny

Referendum lokalne będzie mogło być przeprowadzane w sprawach, które dotyczącą społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę i nie mieszczą się w zakresie zadań i...

20.02.2013

MPiPS: dwulatki za małe na przedszkole

Dwulatki powinny iść do żłobka, a nie do przedszkola - podkreśla Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w opinii do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, reformującej funkcjonowanie...

19.02.2013

Nowe wymagania dla odbierających odpady komunalne

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie określiło szczegółowe wymagania wobec przedsiębiorców oraz gminnych jednostek organizacyjnych odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Do nowych wymagań należy...

18.02.2013

Powodziowe mapy w takim samym standardzie w całym kraju

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie umożliwi wykonanie przez Polskę obowiązków wynikających z Dyrektywy Powodziowej oraz ujednolica w skali kraju sposób wykonywania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka...

18.02.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski