Rejestr gmin poszerzony o identyfikator PRNG

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 7 sierpnia 2013 r. zakres informacji umieszczanych w Rejestrze gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości rozszerzony...

07.08.2013