Wyższe diety za podróż służbową dla samorządowca

Samorząd terytorialny

Od 1 marca pracownicy zatrudnieni w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej otrzymają wyższą dietę z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. Zmianę taką przewiduje nowe...

25.02.2013

Warunki udzielania gwarancji przez BGK ustalone

W dniu 20 lutego 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w...

22.02.2013

W marcu zmiany w organizacji kuratoriów

W Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany w organizacji kuratoriów. Do pełnienia funkcji związanych z nadzorem pedagogicznym wydzielone zostaną specjalne stanowiska.

22.02.2013