Rozporządzenie określa opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, stawki minimalne opłat za czynności adwokackie oraz szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

Źródło: www.rcl.gov.pl,