Nowe rozporządzenie pomoże usunąć skutki powodzi

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków...

07.01.2013

Awans zawodowy nauczycieli bez regulacji prawnych

2 stycznia 2013 r. utraciły moc akty wykonawcze regulujące uzyskiwanie przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. MEN nie zdążył z wydaniem nowych rozporządzeń - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

03.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski