Resort nauki podkreśla, że ideą przyznawania stypendium naukowego jest nagradzanie najlepszych niezależnie od tego, czy kryterium są wyniki matury, czy egzaminów na studiach. Dlatego właśnie, zdaniem MNiSW, studenci pierwszego roku zasługują na gratyfikację na równi ze swoimi starszymi kolegami. 
Zakłada się, że stypendium naukowe od pierwszego roku otrzymywać będzie ok. 10 proc. studentów, czyli aż 50 tys. osób. Nowe przepisy będą obowiązywać prawdopodobnie od października 2014 r.