Wyższy zasiłek dla bezrobotnych


W dniu 17 maja 2013 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. poz. 391) .

Zgodnie z obwieszczeniem od 1 czerwca 2013 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych będzie wyższa. Osoby, które nabyły prawo do zasiłku po 31 grudnia 2009 r. otrzymają przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku 823, 60 zł. W następnych miesiącach kwota ta będzie wynosiła 646,70 zł.

Bezrobotni, którzy nabyli prawo do zasiłku do 31 grudnia 2009 r. otrzymają
660, 60 zł.

Przydatne materiały:
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. poz. 391)