23 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (poz. 594) .


Zobacz nowy tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym>>>