Z dniem 8 maja 2013 r. weszło w życie r ozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 530) . Nowelizacja wydłuża okres korzystania ze wzorów formularzy określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 329).

Zgodnie z nowymi przepisami informacje 1) o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 2) o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub 3) o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, składać należy na ww. formularzach za miesiące do sierpnia 2013 r. (zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu - do maja 2013 r.). Natomiast informacje korygujące te dokumenty składa się za miesiące od października 2012 r. w terminie do dnia 20 października 2013 r. według nowych wzorów formularzy, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 33).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 530)