Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej.

Ogłoszony tekst jednolity uwzględnia zmiany wynikające z przepisów opublikowanych przed dniem 20 kwietnia 2013 r.