Od 1 września br. zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 (Dz. U. poz. 623). Celem rozporządzenia jest określenie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do przedszkoli i szkół (z wyłączeniem szkół wyższych), w ramach dopłaty udzielanej przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Dopłata stanowi jedno za źródeł finansowania programu „Szklanka mleka”, stanowiącego mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej, który realizowany jest od wejścia Polski do Unii Europejskiej.


Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych ustalone zostały na poziomie cen z roku szkolnego 2012/2013. Ceny te określone zostały w formie dwóch tabel, stanowiących załącznik do rozporządzenia. Pierwsza tabela poświęcona została cenom mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu, druga natomiast cenom serów dojrzewających, serów topionych, twarożków i twarogów.


Dopłaty do mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym 2013/2014 finansowane będą ze środków znajdujących się w dyspozycji Agencji Rynku Rolnego. Wysokość środków, która pozostanie na dotychczasowym poziomie, tj. 118 mln zł, pozwoli, podobnie jak w roku poprzednim, na objęcie dopłatą ok. 2,2 mln dzieci. Nowe rozporządzenie nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa w stosunku do obecnie zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej. Warto podkreślić również, że zgodnie z danymi Agencji Rynku Rolnego od akcesji Polski do Unii Europejskiej do końca października 2012 r., dzięki programowi dzieci w przedszkolach oraz uczniowie w szkołach spożyli ponad 1,3 mld „szklanek mleka”, tj. ok. 346 tys. ton mleka i jego przetworów.