Posłowie opozycji postulują zmiany w ustawie o systemie oświaty tak, by nakładała ona na szkoły obowiązek zapewnienia dzieciom ciepłego posiłku. Celem takiego rozwiązania jest walka z problemem niedożywienia wśród dzieci.
"Niedopuszczalna jest sytuacja, w której rodziców nie stać na wykupienie szkolnych posiłków dla dzieci. Brak odpowiedniego systemu żywienia powoduje dysfunkcje psychofizyczne i zmniejsza odporność uczniów.
Ponadto głód wpływa na zdolność do przyswajania wiedzy. - piszą wnioskodawcy w uzasadnieniu. Aby wydawać dzieciom posiłki, każda szkoła będzie musiała zorganizować stołówkę." - piszą wnioskodawcy w uzasadnieniu.
Dodatkowo posłowie postulują nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom stałego dostępu do opieki medycznej - w tym stomatologicznej. Koszty wprowadzenia nowych rozwiązań szacują na 3 mld zł. Zakładają, że nowe zadania szkół sfinansowane zostaną z budżetu państwa, a konkretnie z subwencji oświatowej. Projekt skierowano do konsultacji i opinii organizacji samorządowych.
Projekt, którym zajmuje się obecnie Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży został negatywnie zaopiniowany przez rząd. Według Rady Ministrów rzeczywiste koszty realizacji poselskich postulatów pochłoną kwotę pięć razy wyższą niż szacowana w uzasadnieniu, co spowoduje zbyt duże obciążenie dla budżetu państwa.