Projektowane rozporządzenie utrzymuje w większości uczelni limity przyjąć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny na poziomie roku ubiegłego.
Większą liczbę miejsc przewidziano na kierunku lekarskim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (7 miejsc więcej), Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (20 miejsc więcej) oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (4 miejsca więcej). W przypadku kierunku lekarsko dentystycznego limity zwiększono na Ślaskim Uniwersytecie Medycznym (3 miejsca więcej) oraz na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (10 miejsc więcej). Pełne dane na stronie Zdrowie/ABC>>