Karta rowerowa nie tylko dla uczniów szkoły podstawowej

Samorząd terytorialny

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określa szczegółowo wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej ubiegających o...

22.05.2013

Istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Samorząd terytorialny

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 11 maja br., wprowadziła liczne zmiany do ustawy o pomocy społecznej, mające zarówno charakter merytoryczny, jak i wyłącznie redakcyjny. Jedną z istotnych...

21.05.2013

Karta rowerowa nie tylko dla ucznia podstawówki

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określa szczegółowo wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej ubiegających o...

19.05.2013

Będą nowe zasady dotyczące kontroli szkół

Po zmianie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, w planie nadzoru zamieszczane będą także informacje o liczbie ewaluacji całościowych, problemowych oraz liczbie kontroli w odniesieniu do...

15.05.2013

Zmiany w zasadach ewidencjonowania kosztów

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz...

13.05.2013

Trzynastka dla matek uchwalona

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Trzynastkę otrzymają także osoby,dla osób, które - w roku, za który przyznawane jest wynagrodzenie - opiekowały się dzieckiem.

13.05.2013

Krótsza lista rajów podatkowych

Z listy krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową w zakresie podatków dochodowych wykreślono Wyspę Man, Jersey oraz Baliwat Guernsey, wynika z wchodzących dzisiaj w życie rozporządzeń ministra...

08.05.2013

Dotacje na przedszkola już w Sejmie

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty określający zasady przyznawania samorządom dotacji na upowszechnienie opieki przedszkolnej. Dzięki temu powstawać ma więcej...

08.05.2013