Sąd będzie miał możliwość orzeczenia takiego środka karnego, wydając wyrok skazujący na karę więzienia wobec sprawcy przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. Nowela zaostrzyć ma także kary za prezentowanie pornografii małoletnim oraz za sutenerstwo.