Nowelizacja precyzuje zasady funkcjonowania sędziów, kuratorów sądowych, pracowników placówek, schronisk i zakładów poprawczych. Projekt przygotowała Rada Ministrów, a Komisja Edukacji i Młodzieży zarekomendowała jego przyjęcie.
Ustawa ma usunąć luki, które wytykały procedurze postępowania z nieletnimi podejrzanymi o popełnienie czynu zabronionego Trybunał Konstytucyjny i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o czas trwania obserwacji psychiatrycznej oraz pobytu w policyjnej izbie dziecka. Po nowelizacji pobyt nieletniego w tej ostatniej instytucji po podjęciu przez sąd decyzji o umieszczeniu go w rodzinie zastępczej, ośrodku wychowawczym lub w schronisku - nie może przekraczać 5 dni. Z kolei obserwacja psychiatryczna nie będzie mogła trwać dłużej niż 6 dni. Według projektowanych przepisów gospodarzem postępowania w sprawach nieletnich - niezależnie od jego fazy - będzie sąd rodzinny.
Sejmowe komisje, w których odbyło się pierwsze czytanie projektu, przyjęły go z poprawkami polegającymi m.in. na skreśleniu części przepisów dotyczących stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich, z uwagi na uregulowanie tego zagadnienia w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Zofia Czernow.
Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu. Do trzeciego posłowie przystąpią w piątkowym bloku głosowań.