Hanna Wolska

 Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo, swoje zawodowe zainteresowania koncentruje na problematyce prawa własności intelektualnej i prawa administracyjnego.

Artykuły autora

Jak wyłączyć grunty z produkcji rolnej?

Samorząd terytorialny

W celu uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, należy złożyć do starostwa właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji...

05.12.2016

Zamówienie wspólne to duże korzyści dla samorządów

Samorząd terytorialny

Zamówienie wspólne to istotne narzędzie, które może znacznie podnieść poziom efektywności udzielanego zamówienia publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego. Zamawiający winni poznać nie...

25.08.2016

„Zamówienie” zostało zdefiniowane w prawie unijnym

Samorząd terytorialny

Zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zamówienie stanowi nabycie w drodze zamówienia publicznego robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jedną instytucję zamawiającą od...

14.11.2015

Zamówienia in house po kodyfikacji

Samorząd terytorialny

Nowe unijne dyrektywy kodyfikują zasady powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy publiczno-publicznej, w tym zamówień udzielanych podmiotom powiązanym z zamawiającym (tzw. zamówienia...

04.11.2015
1  2  3  4  5  6  7  8