Rządowi eksperci zauważają, że upoważnienie do wydania rozporządzenia zawarte w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty nie zawiera definicji "ramowy plan nauczania", co sprawia, że przepis budzi wątpliwości konstytucyjne. Skutkuje to także wadliwością aktów wykonawczych wydanych na podstawie tego przepisu.
"Projektowane rozporządzenie, które zostanie wydane na podstawie "niekonstytucyjnego" upoważnienia, będzie aktem prawnym niespełniającym wymogów konstytucyjnych." - podkreśla RCL.