Będzie nowa forma własności: nad lub po ziemią

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt założeń do ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych. Stworzyć ma ona możliwość ustanawiania odrębnej własności obiektów budowlanych...

12.09.2010

Konsultacje ustaw zdrowotnych do końca września

Mam nadzieję, że konsultacje projektów ustaw pakietu zdrowotnego potrwają do końca września - powiedziała w piątek dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy minister zdrowia Ewa Kopacz. Po...

11.09.2010

Rząd nie chce pracowników w radach spółek

Rząd chce zniesienia regulacji przyznającej pracownikom w spółkach powstałych w drodze komercjalizacji szczególnego (pracowniczego) prawa wyboru przedstawicieli do zarządu czy rady nadzorczej. Taka...

11.09.2010

Sejm zajmie się ustawą o egzaminach prawniczych

Nowy trudniejszy niż dzisiaj egzamin byłby przepustką nie tylko na aplikację, lecz także do profesji doradcy prawnego. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przeprowadzi 22 września...

10.09.2010

Leki refundowane po urzędowych cenach

Wprowadzenie urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ - to główne założenie ustawy refundacyjnej, którą przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Projekt, będący częścią pakietu 12 ustaw...

10.09.2010

Posłowie chcą podnieść rangę asystentów sędziów

Ugruntowanie statusu prawnego asystentów sędziów poprzez wzmocnienie trwałości ich stosunków pracy oraz umożliwienie im płynnego przepływu w ramach struktur sądownictwa, to główne cele dotyczących...

10.09.2010

Zmiany na rynku jubilerskim coraz bliżej

Dostosowanie systemu administracji probierczej do potrzeb rynku i konsumentów poprzez ograniczenie interwencji władzy publicznej do niezbędnego zakresu oraz realizację zasady swobody przepływu...

10.09.2010

Podatek od nieruchomości będzie niższy

Posłowie chcą obniżenia stawki podatku od nieruchomości zajętych na świadczenie usług medycznych. Zmiany zostaną rozpatrzone 22 września na pierwszym po wakacjach plenarnym posiedzeniu Sejmu.

10.09.2010

Emeryt nie popracuje. Rencista zarobi więcej

Resort pracy podtrzymuje propozycję likwidacji możliwości łączenia emerytury z pracą bez konieczności zwolnienia się z pracy. Równocześnie chce znieść limity dorabiania dla rencistów....

09.09.2010

Bezpieczeństwo w górach na nowych zasadach

Po dwóch latach prac nad projektem wreszcie narciarze i turyści doczekali się ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Projekt wprowadza do systemu...

09.09.2010

Komornik będzie mogł odmówić

Od 9 września br. obowiązuje nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która pozwala wybranemu przez wierzyciela komornikowi na odmowę przyjęcia wniosku o podjęcie czynności wchodzących...

09.09.2010

Łatwiej będzie poprawiać infrastrukturę rolną

Wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz wykonanie przepisów wspólnotowych, zwłaszcza dotyczących obowiązku prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego...

09.09.2010

Więcej zadań dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozszerzenie zakresu zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz stworzenie efektywnych rozwiązań, uwzględniających działania interwencyjne w przypadku zagrożenia niewypłacalnością banków krajowych,...

09.09.2010

Kontroler dostanie broń po decyzji komisji lekarskiej

Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do pracy oraz pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, w których przysługuje umundurowanie i broń służbowa,...

09.09.2010