Wytyczne - w formie podręcznika i specjalnego oprogramowania - przygotowała WOŚP wraz z gronem specjalistów, między innymi  Stowarzyszeniem Dyspozytorów Medycznych w Polsce. Podczas konferencji prasowej zapowiadającej 22. Finał WOŚP szef fundacji Jurek Owsiak zachęcał do korzystania z tego materiału.

- Ten podręcznik jest gotowy. Przygotowaliśmy go po to, aby każdy dyspozytor miał go na własność. Jesteśmy w stanie wyposażyć w niego wszystkich dyspozytorów w Polsce, za darmo. Zgłaszajcie się do fundacji, do 19 stycznia - apelował.

Przypomniał, że pomysł opracowania algorytmów dla dyspozytorów narodził się w marcu 2013 roku, kiedy zmarła dziewczynka, do której nie wysłano karetki. Owsiak i jego żona Lidia Niedźwiecka-Owsiak napisali wtedy list, w którym rozważali sens dalszego zaangażowania we wspieranie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Po spotkaniu z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem powołano grupę roboczą, która miała pracować nad zmianami w systemie ratownictwa. W jej skład weszli między innymi  przedstawiciele WOŚP oraz resortu zdrowia.

Efektem prac zespołu był dokument, zawierający propozycje zmian w sposobie zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytorów, którzy mieliby korzystać z narzędzia w postaci specjalnych algorytmów.

Realizacja projektu wymagała działania w kilku obszarach. Pierwszy z nich dotyczył umocowania nowych procedur w obowiązujących przepisach prawnych – czyli zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Według Owsiaka prace nad rozporządzeniem dobiegają końca i już od 1 lipca 2014 wszyscy dyspozytorzy będą musieli korzystać z wytycznych - algorytmów, przygotowanych przez WOŚP, lub innych.

Jak poinformowało biuro prasowe resortu zdrowia, projekt rozporządzenia został przyjęty przez kierownictwo ministerstwa, jednak Rządowe Centrum Legislacji zgłosiło do niego kilka poprawek i teraz resort musi je uwzględnić.

- Dyspozytor jest człowiekiem doświadczonym, ale te procedury ułatwią mu prowadzenie rozmowy z pacjentem. Na podstawie swojej wiedzy, ale i takiego podręcznika, będzie w stanie podejmować decyzje, których będzie pewien - mówił Owsiak.

Algorytm zawiera zestaw aktualnych, rozbudowanych protokołów zbierania wywiadu. Każdy z nich dotyczy innego rodzaju zdarzenia i pozwala na doprecyzowanie, czy w danej sytuacji konieczny jest przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Pośród protokołów znalazł się również algorytm poświęcony dziecku z wysoką gorączką – sytuacja budząca wiele wątpliwości i trudności w zidentyfikowaniu stanu zagrożenia życia.

Fundacja chce dotrzeć do wszystkich dyspozytorów w kraju i pomóc w przygotowaniu do wdrożenia nowych procedur.

Jak poinformował Owsiak, do 8 stycznia 2014 chęć korzystania ze wsparcia WOŚP zgłosiło 70 dysponentów, spośród 140 pracujących w Polsce.(PAP)