- Każdy kto wie, jak wygląda pole walki, jakie są wymagania wobec współczesnego żołnierza, wie, że służba zdrowia stała się nieodłącznym elementem działania wojska. Szybka ewakuacja medyczna, możliwość udzielenia szybkiej pomocy to podstawa, aby zapewnić udział żołnierzy w walce – powiedział wicepremier. Zwrócił uwagę na znaczenie służby zdrowia na misjach.

Dodał, że „żołnierze chcą mieć poczucie, że stoją za nimi najlepsi lekarze i ratownicy”, dlatego rozwój służby zdrowia, wyposażenie jej w nowy sprzęt, szkolenie lekarzy i ratowników, to jeden z priorytetów MON.
- Niezależnie od różnych zmian MON, wojsko zawsze będzie chciało mieć wojskowa służbę zdrowia przy sobie. Wojskowa służba zdrowia jest niezbędna – podkreślił minister. Zaznaczył, że wojskowa służba zdrowia - szpitale i sanatoria – jest zarazem otwarta dla obywateli.

Czytaj: Warszawa: Wojskowy Instytut Medyczny otwiera nowy obiekt >>>

Dyrektor departamentu wojskowej służby zdrowia w MON gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski powiedział, że wojskowa służba zdrowia boryka się z podobnymi problemami jak cywilna służba zdrowia, zwrócił uwagę na dokonywane ostatnio dofinansowanie WSZ.

- Ostatnie cztery lata to rekordowa ilość środków finansowych, czas inwestycji i modernizacji. To słusznie wydane pieniądze – ocenił.
Podkreślił, że wkrótce „rozpocznie się proces niwelowania luki pokoleniowej”, powstałej po likwidacji w 2002 roku Wojskowej Akademii Medycznej. Jak powiedział, ponad 300 podchorążych studiuje na wydziale wojskowo-lekarskim Uniwersytetu medycznego w Łodzi, a niebawem ponad 70 z nich będzie promowanych na pierwszy stopień oficerski, „tak jak robiliśmy to w czasach, kiedy funkcjonowała WAM”.

Szef MON wręczył medale państwowe i resortowe wyróżnionym żołnierzom i pracownikom wojskowej służby zdrowia. Uhonorował także rodziny wojskowych lekarzy, którzy zginęli na służbie: gen. bryg. Wojciecha Lubińskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, i mjr. Jacka Kosteckiego, ofiary katastrofy śmigłowca w Iraku w 2004 roku. 

W ramach wojskowej służby zdrowia funkcjonują szpitale i instytuty badawcze, w tym cztery szpitale kliniczne, osiem szpitali wojskowych, cztery szpitale uzdrowiskowo-rehabilitacyjne, 31 specjalistycznych wojskowych przychodni; Wojskowy Instytut Medyczny, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, a także Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Departament wojskowej służby zdrowia funkcjonuje w MON od 1 kwietnia 2015 roku, powołanie go jest konsekwencją reformy systemu dowodzenia i kierowania armią.(pap)