Po rozpoczęciu posiedzenia senatorowie uczcili minutą ciszy oficerów pomordowanych przez NKWD w Katyniu w 71. rocznicę zbrodni oraz 96 ofiar ubiegłorocznej katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Senatorowie zajmą się m.in. rządowym pakietem czterech ustaw zdrowotnych: o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (ustawa refundacyjna); o systemie informacji w ochronie zdrowia; o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Najwięcej kontrowersji wzbudza ustawa refundacyjna. Wątpliwości odnośnie tej ustawy ma prezydent Bronisław Komorowski, który w ubiegły czwartek wystosował list do premiera Donalda Tuska. Prezydent ocenił, że "kilka zaproponowanych przez rząd rozwiązań budzi wątpliwości natury konstytucyjnej".

Senat zajmie się ponadto nowelizacją ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz kodeksu wyborczego, która zmienia w ośmiu okręgach wyborczych liczbę możliwych do uzyskania mandatów poselskich.

W głosowaniu senatorowie nie zgodzili się na wprowadzenie do porządku obrad informacji rządu na temat raportu MAK dotyczącego przyczyn katastrofy smoleńskiej.(PAP)
ajg/ la/ jbr/