Od poniedziałku 2 października 2017 roku lekarze rezydenci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie prowadzą protest głodowy, domagając się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do 6,8 procenta PKB w ciągu trzech lat, z drogą dojścia do 9 procent przez najbliższe 10 lat. Chcą też między innymi zmniejszenia biurokracji, zwiększenia liczby medyków i wyższych wynagrodzeń.

Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Jarosław Biliński poinformował, że obecnie głodówkę prowadzi około 20 osób, a trzej rezydenci przerwali ją ze względu na stan zdrowia; na tę formę protestu decydują się jednak kolejni medycy.

- Czujemy się oszukani przez rządzących – powiedział Biliński. Przypomniał, że w swoim expose premier Beata Szydło mówiła, że lekarze powinni otrzymywać wysokie wynagrodzenie, a o konieczności podwyżek dla medyków mówili też prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Jarosław Gowin i minister Konstanty Radziwiłł.
- Czekamy ciągle na spotkanie z panią premier, liczymy, że to ona rozwiąże ten konflikt – powiedział Biliński.

Poinformował, że rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Mirosław Wielgoś w czwartek 5 października 2017 roku zaproponował obu stronom mediacje z udziałem certyfikowanego mediatora i udostępnienie w tym celu budynku rektoratu WUM.

- My wstępnie wyraziliśmy chęć i zgodę, jesteśmy ciągle otwarci do rozmów, czekamy na konkrety, na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia i rządu, w każdej chwili możemy usiąść do stołu – powiedział Biliński. Rzeczniczka resortu zdrowia Milena Kruszewska odmówiła komentarza do informacji o propozycji profesora Wielgosia.

W piątek 6 października 2017 roku z protestującymi spotkał się prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Zapewniał, że samorząd lekarski "w pełni identyfikuje się" z postulatami rezydentów. Zwracał uwagę, że wiek emerytalny osiągnęło już 27 procent polskich lekarzy. W niektórych dziedzinach medycyny ten odsetek jest jeszcze większy – w chirurgii na przykład wynosi 40 procent.

Poinformował też, że NRL negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń rezydentów.
- Jesteśmy z wami wszystkimi. Na pewno żadne rozporządzenie ministra tak krzywdzące dla świata medycznego nie będzie przez nas pozytywnie zaopiniowane – powiedział Hamankiewicz, zwracając się do protestujących. Rezydenci słowa szefa NRL przyjęli oklaskami.

Lekarzy wspierają przedstawiciele innych zawodów zrzeszonych w Porozumieniu Zawodów Medycznych, między innymi fizjoterapeuci, psychologowie i ratownicy. Ratownik medyczny Adam Piechnik podkreślał, że pracownicy medyczni zarabiają zbyt mało, a różnice między ich wynagrodzeniami są niesprawiedliwe.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wielokrotnie zapewniał, że nakłady na służbę zdrowia rosną, a w 2017 roku zostanie na ten cel przeznaczone prawdopodobnie 4,73 procenta PKB.
- To jest sytuacja absolutnie niespotykana w przeszłości – podkreślał w środę 4 października 2017 roku. W czwartek 5 października 2017 w radiowej Jedynce powiedział, że postulat rezydentów o zwiększaniu nakładów na ochronę zdrowia jest słuszny i rząd go stopniowo realizuje.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W resorcie zdrowia trwają prace nad projektem ustawy gwarantującej systematyczny wzrost finansowania ochrony zdrowia, tak by w 2025 roku osiągnął on poziom 6 procent PKB.

Ministerstwo zwraca uwagę, że od 2015 roku nakłady na wynagrodzenia rezydentów i stażystów wzrosły, w 2018 roku mają one osiągnąć prawie 1,2 mld zł. Rezydenci będą otrzymywali wyższe pensje zgodnie z obowiązującą od sierpnia 2017 roku ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. W minionym tygodniu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia, w którym zaproponowało dodatkowe 1,2 tys. zł dla osób, które rozpoczną rezydenturę na wskazanych przez MZ specjalizacjach, w których brakuje lekarzy.

Na temat najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych czytaj tutaj>>>

Jak poinformowano na stronie internetowej Sejmu, w poniedziałek 2 października 2017 roku minister Konstanty Radziwiłł przedstawi na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia informację na temat "działań, jakie zamierza podjąć w celu poprawy sytuacji finansowej lekarzy rezydentów, jak również w sprawie przeciągającego się strajku głodowego lekarzy rezydentów".(pap)

 [-OFERTA_HTML-]