W środę o godzinie 14 związkowcy wyruszyli spod siedziby spółki w kierunku Ministerstwa Skarbu Państwa. Wznosili okrzyki m.in. "Polfa Warszawa to nasza duma i sława" oraz "Warszawiacy! Chodźcie z nami!". Jak informowali przedstawiciele związkowców, w proteście brało udział ok. 500 osób.

Około godz. 16 delegacja związkowców weszła do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa. Złożyła petycję w proteście przeciwko "złej prywatyzacji firmy". "Żądamy od Ministra Skarbu Państwa, aby przed przekazaniem akcji Polfy Warszawa Inwestorowi, doprowadził do zawarcia porozumienia społecznego gwarantującego istnienie firmy oraz zatrudnienie. Jeśli takie porozumienie nie zostanie zawarte stanowczo domagamy się przerwania tej złej prywatyzacji" - napisano w petycji skierowanej do ministra skarbu. Jak powiedział PAP przewodniczący NSZZ "Solidarność" Polfy Warszawa Mirosław Miara, petycję w imieniu ministra odebrał dyrektor Biura Generalnego MSP Adam Wojtaś.

Pracownicy Polfy Warszawa uważają, że inwestor pozoruje negocjacje ze związkowcami na temat pakietu socjalnego. Dlatego obawiają się o przyszłość spółki, a co za tym idzie o zachowanie miejsc pracy dla ponad 1200 pracowników. "Dotychczasowy przebieg prywatyzacji oraz brak Pakietu Socjalnego wskazuje naszym zdaniem na to, że będziemy mieli zamiast prywatyzacji tzw. wrogie przejęcie, a w konsekwencji likwidację naszej firmy" - informują związkowcy.

Jak poinformowała PAP w środę rzeczniczka MSP Magdalena Kobos, 22 grudnia 2004 r. została podpisana umowa społeczna - porozumienie w sprawie gwarancji dla pracowników spółek wchodzących w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. Umowa gwarantuje zatrudnienie dla pracowników Polfy Warszawa - 120 miesięcy od dnia wejścia jej w życie (tj. do 22 grudnia 2014 r.).

W poniedziałek w Polfie Warszawa zostało przeprowadzone referendum strajkowe w ramach sporu zbiorowego. W głosowaniu uczestniczyło 69,5 proc. załogi, za udziałem w strajku opowiedziało się 85,18 proc.

Jesteśmy gotowi do strajku, gdy rozmowy z ministrem nie przyniosą rezultatów - powiedziała przewodnicząca Związku Zawodowego Chemików Aniela Dziembowska podczas wtorkowej konferencji prasowej na temat prywatyzacji w przemyśle farmaceutycznym.

Związkowcy już raz próbowali rozmawiać z ministrem skarbu nt. pakietu socjalnego. 10 stycznia 10 związkowców z firmy Polfa Warszawa przedostało się do siedziby resortu. Na miejsce została wezwana policja.

Prywatyzacja warszawskiej Polfy prowadzona była przez Polski Holding Farmaceutyczny. Do sprzedaży było 85 proc. udziałów w spółce. Polpharma kupiła Polfę w październiku 2011 r., transakcja nie została sfinalizowana, musi się na nią jeszcze zgodzić UOKiK.(PAP)

luo/ mki/ jra/