Redukcja jest spowodowana zadłużeniem szpitala, które wynosi obecnie 42,5 mln zł. Przed przekształceniem placówki w spółkę, co nastąpiło w lipcu 2013, zadłużenie wynosiło około 120 mln zł.

Według związkowców pracę w placówce, która zatrudnia ponad 950 osób, ma stracić do 233 osób. Zwolnienia mają dotyczyć przedstawicieli wszystkich  grup pracowników.

Związki zawodowe twierdzą, że o planowanych zwolnieniach grupowych zostały oficjalnie powiadomione przez zarząd dopiero na początku stycznia 2014.

W ramach wszczętego sporu zbiorowego w tym tygodniu w szpitalu może się odbyć referendum w sprawie przeprowadzenia ewentualnej akcji protestacyjnej. Związkowcy planują zorganizować protesty w obronie szpitala na ulicach Kościerzyny i przed Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

Zarząd szpitala twierdzi, że oczekuje od związkowców udzialu w dialogu społecznym mającym na celu wypracowanie porozumienia. Plan restrukturyzacji placówki jest realizowany od kilku miesięcy, m.in. w sferze medycznej i pozamedycznej oraz infrastruktury technicznej placówki. (pap)