Rak odpowiada za 24 proc. wszystkich zgonów w Polsce. Według szacunków na nowotwór zachoruje prawie połowa mężczyzn oraz ponad jedna trzecia kobiet. Specjaliści z działającego przy Uniwersytecie Warszawskim zespołu Warsaw Genomics potrafią ocenić ryzyko zachorowania na raka jajnika lub piersi i przekonują, że powszechne badania genetyczne mogą przynieść znaczne korzyści
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.03.2019
Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapowiada, że we wrześniu tego roku ma zacząć działać nowy model opieki nad dziećmi i młodzieżą w kryzysie psychicznym. Jako pierwsze mają powstać centra opieki najwyższego poziomu. W każdym województwie ma działać jedna taka placówka, a w większych regionach po dwie, trzy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.03.2019
Opieka zdrowotna
Osiem złotych za poradę w przychodni specjalistycznej ma otrzymać pielęgniarka. Na razie ma przyjmować pacjentów zamiast lekarza w poradni kardiologicznej, chirurgicznej oraz położniczo-ginekologicznej. Samorząd pielęgniarski liczy na to, że takich porad pielęgniarki będą mogły zacząć udzielać w drugiej połowie roku.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.03.2019
Zawody medyczne
W tym roku zaczną się prace nad zmianami w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, która ma już 25 lat - zapowiada Rzecznik Praw Pacjenta. Pierwsze propozycje zmian ma podać w sierpniu. Eksperci podkreślają, że przez te lata nie udało się stworzyć systemu pomocy i wsparcia dla osób w kryzysie, ale jesteśmy u progu ważnych zmian.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.03.2019
Opieka zdrowotna
Wolters Kluwer Polska, dostarczający szpitalom profesjonalnych informacji i systemów do zarządzania m.in. majątkiem i ryzykiem - został partnerem Polskiej Federacji Szpitali. Współpraca ma polegać m.in. na organizacji konferencji adresowanych do branży medycznej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.03.2019
Opieka zdrowotna
Szpitale na Pomorzu tworzą konsorcja. Wspólne działanie pozwala obniżyć koszty np. zakupów i znaleźć rozwiązanie na braki kadrowe - m.in. poprzez tworzenie mobilnych zespołów operacyjnych. Najczęściej polega to na tworzeniu holdingu spółek, co wymaga przekształcenia zoz-ów w spółkę z o.o. lub akcyjną.
Katarzyna Nowosielska
26.03.2019
Spółki Opieka zdrowotna
Organy nie chciały potwierdzić prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze...
Dorian Lesner
26.03.2019
Opieka zdrowotna
Samorząd lekarski podkreśla, że konieczne jest doprecyzowanie przepisów, na podstawie których rady lekarskie zgadzają się lub odmawiają, by lekarz zaproszony do Polski z zagranicy, nieposiadający prawa wykonywania zawodu w naszym kraju, mógł np: brać udział w konsylium lekarskim lub wykonywał zabiegi.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.03.2019
Zawody medyczne
Naczelna Rada Lekarska wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nierealizowania przez Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP zapisów porozumienia z 8 lutego 2018 r. zawartego pomiędzy reprezentującym stronę rządową ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim a lekarzami rezydentami.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.03.2019
Opieka zdrowotna
Niemcy podają, że u nich 19 tys. osób rocznie umiera z powodu zdarzeń niepożądanych. W Polsce udajemy, że nie ma problemu. Tracą na tym pacjenci, bo szpitale proponują im złotówkę odszkodowania. Poprawić bezpieczeństwo mogłaby ustawa o jakości w ochronie zdrowia, ale od 2017 r. jest w konsultacjach wewnętrznych w resorcie zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.03.2019
Opieka zdrowotna
Ksiądz chce mieć dane osoby nieprzytomnej, której udziela ostatniego namaszczenia w szpitalu. Chciałby je odnotować, a lekarze odmawiają informacji. Kościoły i związki wyznaniowe uważają, że trzeba zmienić ustawę w tym zakresie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2019
Pacjent
Gmina odpowiada za to, że wejście do toalety na cmentarzu komunalnym nie spełniało warunków technicznych wymaganych przepisami prawa. Odpowiada więc za skutki upadku kobiety, która potknęła się w takim obiekcie o zbyt wysoki próg – potwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
23.03.2019
Samorząd terytorialny
Odszkodowania, które zasądzają sądy na rzecz pacjentów, często znacznie przewyższają sumy gwarancyjne wynikające z ubezpieczenia szpitali od odpowiedzialności cywilnej. Te muszą dopłacać poszkodowanym z pieniędzy, które dostają z Narodowego Funduszu Zdrowia albo nawet brać kredyty.
Katarzyna Nowosielska
23.03.2019
Liczba miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych jest niewystarczająca w stosunku do liczby osób, które potrzebują tego rodzaju leczenia – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. I stwierdza, że nie prowadzi się odpowiednich działań wobec chorych psychicznie sprawców przestępstw.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.03.2019
Opieka zdrowotna
Wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przewiduje projekt rozporządzenia, który 22 marca został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiana związana jest z wprowadzeniem elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia przez NFZ. Dzięki temu pacjent nie będzie musiał osobiście w oddziale Funduszu potwierdzać zlecenia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.03.2019
Opieka zdrowotna
Zmianę przepisów zmianę zapewniającą pacjentom bezpłatny dostęp do pierwszej kopii dokumentacji medycznej przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Chodzi o zmiany związane z dostosowaniem polskich przepisów do RODO.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.03.2019
Opieka zdrowotna
Wnioskodawczyni skierowała wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat obowiązkowych szczepień. Prawidłowość udzielonych przez organ odpowiedzi została przez nią zakwestionowana. WSA w Łodzi uznał, że wniosek miał być narzędziem do prowadzenia polemiki o zasadności szczepień dzieci w Polsce i oddalił skargę.
Dorian Lesner
22.03.2019
Opieka zdrowotna
Od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi. Taki obowiązek będzie dotyczył podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.03.2019
Farmacja
Na leczenie zębów dzieci i dorosłych Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku wyda tylko 1,8 mld zł, co stanowi zaledwie 14 proc. pieniędzy, które jako społeczeństwo przeznaczamy na leczenie zębów. Cały rynek stomatologiczny w Polsce szacowany jest na 12 mld zł. Resztę dokładamy z własnych kieszeni.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.03.2019
Opieka zdrowotna
W okolicach największych szpitali w polskich miastach pojawiły się billboardy z apelem OZZL: "Pacjenci w kolejkach i lekarze na dyżurach umierają. Rządzący opamiętajcie się". Zarząd OZZL zapowiada, że w czerwcu planują manifestację, później będą ograniczać zatrudnienie do jednego etatu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.03.2019
Opieka zdrowotna
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w aptece zawsze musi być obecny farmaceuta z uprawnieniami kierownika. To precedens, bo do tej pory inaczej interpretowano przepisy. Gdyby nagle zaczęto je tak restrykcyjnie stosować, ok. 5 tys. aptek zostałoby zamkniętych z powodu braku obsady farmaceutów z odpowiednimi uprawnieniami.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.03.2019
Prawo gospodarcze Farmacja
Gminy będą miały szanse na zwiększenie godzin usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. W 2019 roku rząd przeznaczył 60 mln zł na wsparcie w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.03.2019
Pomoc społeczna
Rzecznik Praw Pacjenta, który może brać udział w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, wniósł pozew o zapłatę na rzecz pacjentki zadośćuczynienia w kwocie 350 tys. zł z tytułu zawinionego naruszenia jej praw do udzielanych z należytą starannością świadczeń zdrowotnych związanych z porodem oraz do informacji o stanie zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.03.2019
Opieka zdrowotna
Od 1 marca br. zawodnicy-amatorzy mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak lekarze rodzinni nie chcą ich wystawiać, bo ich zdaniem przepisy nie dają im do tego odpowiednich uprawnień. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że lekarz poz może, ale nie musi wystawić takie zaświadczenie
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.03.2019
Opieka zdrowotna
Zadłużenie szpitali rośnie coraz szybciej - dotyczy to także należności przeterminowanych, które wzrosły o 180 milionów złotych. Zdaniem ekspertów, to efekt wyższych wynagrodzeń oraz zmiany finansowania wprowadzonej razem z siecią szpitali. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówi, że kondycję placówek powinno poprawić podniesienie wycen w internie i chirurgii oraz zwiększenie ryczałtu w szpitalach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.03.2019
Finansowanie zdrowia
Wysokość wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ za zabiegi ponadlimitowe wykonane w stanie nagłym, ustala się na podstawie umowy, a nie według uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2019
Prawo cywilne
Radni sejmiku województwa mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu ponad 6,6 mln zł na program wsparcia in vitro. To dobra informacja dla wielu par z Mazowsza, które starają się o dziecko. Chętni będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet do 18 tys. zł.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.03.2019
Opieka zdrowotna
Zdaniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli opinie Sanepidu w sprawie norm bezpieczeństwa w szpitalach powinny być obowiązkowe, a nie jak obecnie tylko zalecane. A Fundacja My Pacjenci poprosiła Głównego Inspektora Sanitarnego o przekazanie adresów 164 placówek, które nie są przystosowane do wymagań sanitarnych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.03.2019
Opieka zdrowotna
Powód przebył kilka operacji, gdy był dzieckiem. Jego matka nie była jednak należycie informowana o możliwych powikłaniach pooperacyjnych. Doszło do naruszenia praw pacjenta, a to uzasadnia przyznanie znacznego zadośćuczynienia - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
19.03.2019
Opieka zdrowotna
Gdyby wcześniej częściowo odmrożono kwotę bazową, to na wynagrodzenia dla pracowników w ochronie zdrowia już od 2019 r. potrzebowalibyśmy ok. 100 mln zł więcej - stwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski. I poinformował, że rozmawia z ministerstwem finansów o rożnych wariantach, m.in.: odmrożeniu kwoty bazowej do 4200 zł od lipca br.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.03.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne