Szef MEiN wyraził nadzieję, że podpisane podczas oficjalnej wizyty w Republice Włoskiej deklaracje o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytet Lubelskim, Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza” oraz Agencją Badań Medycznych, a także Katolickim Uniwersytet Lubelskim i Polikliniką Gemelli przyczynią się do rozwoju nowych terapii i nowych technologii.

Czytaj: Rekrutacja do szkół średnich raczej bez wyjątków dla uczniów z Ukrainy>>

 

Wymiana akademicka

Agencja Badań Medycznych (ABM) jest odpowiedzialna za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Celem działalności ABM jest budowa innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej. Agencja Badań Medycznych została powołana, aby wpierać sektor biomedyczny w zakresie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz wzmacniać krajowy potencjał realizacji niekomercyjnych badań klinicznych.

 

Ministrowie edukacji Polski i Włoch rozmawiali też o włączaniu ukraińskich uczniów do polskiego systemu oświaty. Szef MEiN mówił o rozwiązaniach prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w tym zakresie. Podkreślał, że dzieci z Ukrainy mogą uczyć się w oddziałach przygotowawczych lub zostać dołączone do oddziałów klasowych. Decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły.

 

W rozmowie ministrowie Przemysław Czarnek i Patrizio Bianchi nawiązali także do podpisanych wczoraj listów intencyjnych o współpracy i wymianie akademickiej między polskimi i włoskimi uczelniami. Porozumienia zostały zawarte pomiędzy Katolickim Uniwersytet Lubelskim, Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza” oraz Agencją Badań Medycznych, a także Katolickim Uniwersytet Lubelskim i Polikliniką Gemelli. 

 

Szef MEiN zwracał uwagę na potrzebę zacieśniania i rozwijania współpracy akademickiej w zakresie medycyny. Zaprosił także szefa włoskiego resortu edukacji na międzynarodową konferencję naukową poświęconą nowoczesnym terapiom onkologicznym. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z Medical College of Wisconsin, z którymi minister Przemysław Czarnek spotkał się podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.