Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które poszerza listę badań na które może skierować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Mają być one wykonane w ramach tzw. budżetu powierzonego. Tyle, że wciąż brakuje szczegółowych zasad jego konstruowania, w tym ustalania maksymalnych kwot, jakie NFZ może przeznaczyć na ten cel.

Czytaj też: Zakres skierowania na zabiegi rehabilitacyjne wystawionego przez lekarza POZ - zdaniem Eksperta >

 

Dodatkowy pakiet badań

Zgodnie z projektem POZ będzie mógł wykonać następujące badania:

 • Badania biochemiczne i immunochemiczne:
 1. ferrytyna, witamina B12; kwas foliowy - pozwalają określić przyczynę niedokrwistości.
 2. anty–CCP - badanie wykorzystywane w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).
 3. CRP - szybki test w przychodni ilościowy dla dzieci do ukończenia 6 roku życia, szybki wzrost CRP oznacza stan zapalany, obecnie lekarz POZ może tylko zlecić CRP w laboratorium.
 4. przeciwciała anty-HCV - przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C
 • Badania kału:
 1.  antygen Helicobakter Pylori w kale -  obecność H. pylori może być przyczyną rozwoju choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka. Wykrywana jest  w 90 proc. w przypadku wrzodów żołądka i w około 100 proc. w  przypadku wrzodu dwunastnicy. 
 • Badania mikrobiologiczne:
 1. Strep-test - wymaz z gardła pozwalający określić przyczynę objawów chorobowych górnych dróg oddechowych.

 

Sprawdź PROCEDURĘ: Wystawianie zaświadczeń o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu >

Jak czytamy w uzasadnieniu, dzięki dodanym badaniom lekarze podstawowej opieki zdrowotnej uzyskają możliwość podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości), podjęcia leczenia bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku Helicobakter Pylori), oraz wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu świadczeniobiorcy do leczenia specjalistycznego.

 

 

Dodatkowo wprowadzenie do finansowania badań różnicujących przyczynę infekcji jak CRP i Strep-test wpłyną na ograniczenie stosowania antybiotykoterapii, zwłaszcza w populacji dzieci. Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowy konsultant medycyny rodzinnej, nie ma wątpliwości, że większe możliwości badań w POZ, to szansa na szybszą diagnozę i leczenie. Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarz rodzinny z Porozumienia Zielonogórskiego, pozytywnie ocenia poszerzenie diagnostyki, ale ma wątpliwości. -  Potrzebne jest jeszcze zapewnienie finansowania, które pozwoli z diagnostyki korzystać. Czy NFZ stać na opłacenie tych badań ubezpieczonym? - pyta Zabielska-Cieciuch.

Nowe zasady finansowania POZ

Obecnie finansowanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), z wyjątkiem świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie rocznych stawek kapitacyjnych, określonych w zarządzeniu prezesa NFZ oraz listy świadczeniobiorców objętych opieką na podstawie deklaracji wyboru. Im więcej pacjentów ma dany lekarz, tym więcej otrzymuje z NFZ. Te pieniądze muszą wystarczyć na pokrycie funkcjonowania przychodni, w tym wykonania określonych badań, który listę określa minister zdrowia w rozporządzeniu. Teraz dojdzie dodatkowe finansowanie na które pozwala art. 159 pkt. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. NFZ będzie mógł w umowie z przychodnią POZ zobowiązać się do wypłacenia  jej konkretnej kwoty na realizację dodatkowych zadań, w tym badań wymienionych w projekcie rozporządzenia. Będzie to tzw. budżet powierzony, który pozwoli zwiększyć uprawnienia lekarzy rodzinnych, dzięki czemu pacjenci byliby szybciej. Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej listę rekomendowanych chorób i badań przedstawił już w grudniu ubiegłego roku. Była ona jednak dłuższa niż ta z projektu rozporządzenia. Zespół rekomendował dodatkowo m.in: 

 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy,
 • echo serca przezklatkowe, próba wysiłkowa, holter ekg, holter ciśnieniowy, usg dopllerowskie tętnic szyjnych, usg dopllerowskie naczyń kończyn
 • przeciwciała przeciwtarczycowe anty-TPO i Anty-TSHr ( badanie stosowane w diagnostyce choroby Hashimoto, oraz choroby Gravesa-Basedowa)
 • albuminuria (badanie wykonywane m.in. w cukrzycy, dla oceny występowania nefropatii cukrzycowej)
 • czynnik natriuretyczny BNP i pro-BNP (badanie stosowane dla diagnostyki i monitorowania niewydolności serca).

Finansowanie - szczegóły wciąż nieznane

Tyle że wciąż nieznane są szczegółowe wyceny nowych badań. Co prawda 24 maja br. Rada do spraw Taryfikacji przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zapoznała się z wynikami wyceny badań diagnostycznych oraz świadczeń, które będą realizowane w ramach budżetu powierzonego przez świadczeniodawców realizujących umowy z NFZ na świadczenia gwarantowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ale materiały w tej sprawie nie zostały opublikowane na stronie AOTMiT. Ponadto wciąż rząd nie przyjął projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który uzupełni przepisy dotyczące budżetu powierzonego o możliwość określenia maksymalnej kwoty zobowiązania, jaką rozdysponować może POZ.

Czytaj też: Deklaracja do lekarza POZ a brak pewności co do statusu ubezpieczenia pacjenta >