- Rezygnujemy z udziału w pracach Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Zespół został powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z 8 lipca 2021 r., ale mimo że działa już siedem miesięcy jego rola jest wyłącznie fasadowa, a wdrażanie pilnie potrzebnych rozwiązań rekomendowanych przez zespół jest przeciągane w czasie - mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Zgodnie z zarządzeniem zespół najpóźniej do końca czerwca 2022 roku ma przygotować koncepcję zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, wypracować zmiany w zakresie finansowania świadczeń oraz  wypracować mechanizm kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich. 

 

Zmiany w przepisach dotyczących POZ wbrew rekomendacjom członków zespołu

- Nie mamy realnego wpływu na możliwość wdrażania wypracowanych rozwiązań. Konieczne są zmiany funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, ale nikt nie liczy się ze zdaniem ekspertów i ich wiedzą - mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. - Jednocześnie - z pominięciem zespołu - wdrażane są rozwiązania dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. Podjęte w ostatnim czasie decyzje w postaci rozporządzeń zdaniem Federacji PZ niekorzystnie wpływają na i tak bardzo trudną sytuację pacjentów, świadczeniodawców oraz na funkcjonowanie POZ - dodaje.

Eksperci PZ mają na myśli przede wszystkim dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia wydane pod koniec stycznia 2022 roku. Jedno zmienia rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z nim od 25 stycznia lekarze rodzinni Zgodnie z nim lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie musiał zbadać pacjenta w wieku powyżej 60 lat w ciągu 48 godzin od uzyskania przez niego pozytywnego wyniku testu na Covid-19, nawet jeśli będzie bezobjawowy, nie będzie ma gorączki, nie kaszle, dobrze się czuje. Drugie to nowelizacja z 28 stycznia 2022 r. rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Eksperci podkreślają, że oba te akty prawne nie były przedstawiane Zespołowi do oceny. Drugie rozporządzenie minister zdrowia podpisał wbrew rekomendacji, którą zespół wyraził uchwał, i weszło w życie 9 lutego. Przewiduje ono, że zmiany zarządzeń Prezesa NFZ będą automatycznie wiązać świadczeniodawców POZ bez konieczności aneksowania ich umów za zgodą obu stron. W praktyce może się okazać, że POZ zostaną zmuszone do działań, na które nie dostają finansowania.

- To przeważyło. Zapisy te nie są akceptowane i zostały wprowadzone bez zgody świadczeniodawców z Federacji PZ. Stąd decyzja o rezygnacji z udziału w pracach nad zmianami w podstawowej opiece zdrowotnej. Nasz zespół miał pełnić rolę doradczą, a jest ignorowany. Inaczej pojmowaliśmy jego rolę wyrażając wolę uczestnictwa w jego pracach - mówi Jacek Krajewski.

Co na to Ministerstwo Zdrowia

- Wolelibyśmy, żeby przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego nadal pracowali w zespole, ale jeżeli nie chcą, trudno. W dobie epidemii wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia skupiają się na ochronie zdrowia i życia – powiedział PAP rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. To oznacza, że w pracach zespołu przestaną uczestniczyć Tomasz Zieliński, dotychczas wiceprzewodniczący zespołu i Jacek Krajewski. W zespole obecnie zasiadają: 

  1. 1prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, przewodnicząca, konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
  2. dr Bernard Waśko, wiceprzewodniczący zespołu i zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych,
  3. dr n. med. Jerzy Friediger – członek prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej,
  4. Beata Ostrzycka – konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
  5. Prof. Tomasz Tomasik, prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
  6. Paweł Żuk – prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego,
  7. Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
  8. Maciej Karaszewski – zastępca dyrektora Departamentu Opieki Zdrowotnej w NFZ
  9. Andrzej Zakrzewski – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.