Zgodnie z projektem do szkolenia będą mogły przystąpić osoby, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie biologii, biotechnologii lub mikrobiologii.  Resort zakłada, że specjalizację rozpocznie około 100 osób. Specjalizację będzie można zdobyć w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Potrzebni specjaliści do genomu

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej ma przygotowywać do przeprowadzania badań służących identyfikacji zmian w genomie człowieka, badań molekularnych, zwłaszcza wysokoprzepustowych badan genomowych w medycynie.  Osoby, które je ukończą, będą pracować w wyspecjalizowanych laboratoriach genetycznych.

- Zapotrzebowanie na specjalistów w przedmiotowej dziedzinie wynika z dynamicznego rozwoju wiedzy o molekularnych albo genetycznych podstawach chorób człowieka oraz z postępu wiedzy i rozwoju technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj także: Miliony złotych na szkolenia diagnostów laboratoryjnych