Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 15/WC/2016 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
Magdalena Okoniewska
15.06.2016
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 15/WC/2016 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
15.06.2016
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, która wypowiada się negatywnie na temat możliwości zdalnej...
Magdalena Okoniewska
15.06.2016
Według obowiązujących przepisów to nie lekarz, ale rodzice podpisują się pod informacjami na temat...
Magdalena Okoniewska
15.06.2016
Według obowiązujących przepisów to nie lekarz, ale rodzice podpisują się pod informacjami na temat...
15.06.2016
Opublikowane zostało czwarte wydanie Wakacyjnego Poradnika Pacjenta. Opracowanie w przystępny...
Magdalena Okoniewska
15.06.2016
Opublikowane zostało czwarte wydanie Wakacyjnego Poradnika Pacjenta. Opracowanie w przystępny...
15.06.2016
20 czerwca 2016 roku odbędzie się 20. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną...
15.06.2016
20 czerwca 2016 roku odbędzie się 20. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną...
15.06.2016
Idea apartamentów senioralnych jest najbardziej zbliżona do własnego mieszkania czy domu. Nie jest...
Magdalena Okoniewska
15.06.2016
Idea apartamentów senioralnych jest najbardziej zbliżona do własnego mieszkania czy domu. Nie jest...
15.06.2016
Zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw...
15.06.2016
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia poinformowali we wtorek w Genewie, że ryzyko dalszego...
15.06.2016
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia poinformowali we wtorek 14 czerwca 206 roku w Genewie, że...
15.06.2016
Ortopedzi z Warszawy przeprowadzili pierwszą w Polsce operację korekty kości przedramienia u...
14.06.2016
Senat podczas zaczynającego się w środe posiedzenia zajmie się ustawą o działalności leczniczej....
14.06.2016
Senat podczas zaczynającego się w środe posiedzenia zajmie się ustawą o działalności leczniczej....
14.06.2016
Ortopedzi z Warszawy przeprowadzili pierwszą w Polsce operację korekty kości przedramienia u...
14.06.2016
W Radomiu powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali onkologicznych w Polsce. Radomskie Centrum...
14.06.2016
W Radomiu powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali onkologicznych w Polsce. Radomskie Centrum...
14.06.2016
Obaj kierowcy współwinni, obaj zostali skazani na grzywny - przed sądem Okręgowym w Białymstoku...
14.06.2016
Obaj kierowcy współwinni, obaj zostali skazani na grzywny - przed sądem Okręgowym w Białymstoku...
14.06.2016
Według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w Polsce...
14.06.2016
Kontynuację i rozwój prac nad wdrażaniem produkcji protez serca i robotów chirurgicznych zakłada...
14.06.2016
Wysokość opłat za krew i jej składniki w 2017 r. zostanie utrzymana na obecnym poziomie zakłada...
14.06.2016
Wysokość opłat za krew i jej składniki w 2017 r. zostanie utrzymana na obecnym poziomie – zakłada...
14.06.2016
Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z...
14.06.2016
Konieczna jest radykalna poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych oraz wynagrodzeń tej grupy...
14.06.2016
Krwi codziennie potrzebują tysiące Polaków, są wśród nich nie tylko ofiary wypadków i osoby...
14.06.2016