Międzynarodowa organizacja humanitarna Lekarze bez Granic (MsF) ogłosiła w piątek 17 czerwca 2016,...
17.06.2016
Międzynarodowa organizacja humanitarna Lekarze bez Granic (MsF) ogłosiła w piątek 17 czerwca 2016,...
17.06.2016
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. realizuje...
Magdalena Okoniewska
17.06.2016
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu realizuje zadania,...
17.06.2016
26 czerwca 2016 roku odbędą się w Bydgoszczy bezpłatne badania krwi dla osób powyżej 45. roku...
17.06.2016
Kara umowna dotycząca nieprawidłowości stwierdzonych w umowach obowiązujących po 31 grudnia 2015...
17.06.2016
Około 140 mln zł w tym roku trafi na realizację celów Narodowego Programu Zdrowia, między innymi na...
17.06.2016
Według najnowszego rankingu Euro Health Consumer Index w 2015 roku pod względem poziomu leczenia...
17.06.2016
Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej popiera rozwiązania umożliwiające...
17.06.2016
W Katowicach w Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach, który należy do Grupy EMC...
Magdalena Okoniewska
17.06.2016
W Katowicach w Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach, który należy do Grupy EMC...
17.06.2016
Fakty niezbicie wskazują na potrzebę wykonywania szczepień w celu ochrony zdrowia. Pozytywne...
17.06.2016
Wdrożenie środowiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego uznali za niezbędny kierunek rozwoju...
17.06.2016
Niekontrolowany przez państwo proces zbywania udziałów i akcji w szpitalach będzie zahamowany -...
17.06.2016
Istnieje pilna potrzeba zmian w systemie opieki zdrowotnej, prowadzących do poprawy diagnostyki i...
17.06.2016
Niekontrolowany przez państwo proces zbywania udziałów i akcji w szpitalach będzie zahamowany -...
17.06.2016
Placówka medyczna w Internecie. Marketing w pigułce porady ekspertów i dobre praktyki z zakresu...
16.06.2016
W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało obwieszczenie prezesa Agencji Oceny...
Magdalena Okoniewska
16.06.2016
Utrzymanie przez Augustów (Podlaskie) statusu uzdrowiska, poprzez między innymi doprowadzenie do...
16.06.2016
Utrzymanie przez Augustów (Podlaskie) statusu uzdrowiska, poprzez między innymi doprowadzenie do...
16.06.2016
Lekarze powinni informować kobiety ciężarne o możliwości skorzystania z wsparcia hospicjów...
16.06.2016
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraziło niepokój w związki z informacjami...
16.06.2016
Poliklinikę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka otwarto oficjalnie w czwartek 16...
16.06.2016
Nowo powstałe w Radomiu Centrum Onkologii będzie mieć od lipca 2016 roku kontrakt z NFZ na...
16.06.2016
Ekspert publikacji Lex Ochrona Zdrowia odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Czy po zakończeniu...
16.06.2016
Ekspert publikacji Lex Ochrona Zdrowia odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Jesteśmy SP...
16.06.2016
Ekspert publikacji Lex Ochrona Zdrowia odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Czy w dokumentacji...
16.06.2016