Ustalenia zostały zamieszczone w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 122/2016/DSOZ z 12 grudnia, na tej podstawie miały zostać podpisane umowy dotyczące świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Tymczasem cztery dni później, 16 grudnia 2016 roku zostało opublikowane kolejne Zarządzenie Prezesa NFZ nr 124/2016/DSOZ, zmieniające jednostronnie dotychczasowe ustalenia zawarte w  trakcie negocjacji. Zarządzeniem tym prezes NFZ jednostronnie zerwał wcześniejsze ustalenia, wycofując się z zaplanowanych ustaleń na rok 2017, dotyczących świadczeń w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)  i cukrzycy, czyli bilansu zdrowego człowieka od 30 roku życia.

Rada Powiatów PPOZ z zaskoczeniem i dezaprobatą przyjęła działania prezesa NFZ, a w celu wyjaśnienia sprawy wystosowano pismo do prezesa NFZ i ministra zdrowia.

„Jest to precedens, bo przez lata naszych negocjacji, jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło, aby którakolwiek ze stron negocjacji po ich zamknięciu, zakończeniu i ogłoszeniu aktem prawnym, jednostronnie je zrywała i zmieniała na gorsze. I to zarówno dla świadczeniodawców, jak i dla pacjentów” – stwierdza PPOZ w komunikacie.

W tej sytuacji, zgodnie z jednogłośną decyzją Rady Powiatów PPOZ i Zarządu PPOZ, ustalono wstrzymanie się z jakimikolwiek działaniami dotyczącymi kontraktów na rok 2017. 

Źródło: www.porozumieniepoz.pl