Na UŁ ruszył program Absolwent VIP

Na uroczystym seminarium zaprezentowana została pierwsza grupa uczestników programu Mentoring Absolwent VIP,który jest autorskim przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego. Główne założenie projektu to...

24.02.2014

Droga do stanowiska eksperta w Urzędzie Patentowym RP

Według słownika języka polskiego ekspert to specjalista powoływany do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, które wchodzą w zakres jego kompetencji. Ekspert to także stanowisko pracy w...

24.02.2014

"Młodzi są niecierpliwi i nastawieni na konsumpcję"

W Polsce w ubiegłym roku na emerytury i renty wydaliśmy 190 miliardów złotych, a ze składek zebraliśmy 110 miliardów. Czyli zabrakło nam 80 miliardów. Musieliśmy z innych podatków dorzucić do wypłaty...

24.02.2014

Konferencja naukowa „Przemiany w państwie i prawie”

Wydarzenia

Merytorycznym założeniem Konferencji, będącej jednym z wydarzeń mających na celu uczczenie 70-lecia istnienia Uniwersytetu, jest podjęcie rozważań nad przeobrażeniami jakie zachodzą we współczesnym...

22.02.2014

Kielce: będą stypendia dla ukraińskich studentów

Kieleccy radni jednomyślnie przyjęli uchwałę ustanawiającą stypendia dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Winnica w środkowej...

21.02.2014

MSW: ruszyła druga edycja zagranicznych staży

Młodzi Polacy studiujący na uczelniach zagranicznych w lutym ponownie przyjeżdżają do MSW, aby zapoznać się ze specyfiką pracy w administracji publicznej i zdobyć kolejne, cenne doświadczenia...

20.02.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski