Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione w okresie od 15 czerwca 2012 roku do 30 sierpnia 2013 r. oraz prace doktorskie obronione w okresie od 15 czerwca 2011 r. do 30 sierpnia 2013 r. W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały tytuł magistra, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedstawionej pracy jest zgodna z określonym w konkursie zakresem tematycznym.

Nagrody w kategoriach praca magisterska i praca doktorska:
a) nagrody pieniężne
b) publikacja pracy w postaci książkowej bądź zeszytu naukowego
c) staż w administracji państwowej lub na placówce zagranicznej zagwarantowany przez organizatorów Konkursu.

Termin składania prac: 30 sierpnia 2013 r.


Prace w konkursie mogą zgłaszać autorzy prac, promotorzy prac w porozumieniu i za zgodą autora, władze uczelni, instytucji naukowej lub jednostki organizacyjnej uczelni. Wyniki Konkursu są ogłaszane podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w Collegium Civitas.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Collegium Civitas.