Te i inne zmiany przewiduje rządowy projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym.

Jak podaje Rzeczpospolita, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej postulował, aby zasady przyznawania stypendium zostały oparte na kryteriach jednolitych w skali kraju, np. wynikach uzyskanych w ogólnopolskich olimpiadach czy konkursach.

Piotr Müller, przewodniczący PSRP uważa, że takie rozwiązanie pozwoliłoby wybrać wybitnych maturzystów, których szczególnie warto wspierać na początku studiów.

Nowelizacja ma też poprawić jakość studiów. Ocenę ułatwi system monitorowania karier absolwentów, który będzie prowadzony przez ministera nauki na podstawie danych przekazywanych przez ZUS.

Ponadto uczelnie będą mogły potwierdzać umiejętności zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego, np. w pracy, na szkoleniach czy przez samodoskonalenie.

Czytaj więcej na prawo.rp.pl