W ramach projektu, do osób zakładających firmę zostanie skierowane indywidualne wsparcie, polegające np. na zapewnieniu asysty dla konkretnego przedsiębiorcy. Asysta taka miałaby polegać na przeprowadzeniu prowadzącego firmę przez procedury, pomocy w wyznaczaniu celów i realizowaniu ich. Z funduszu, nad którym pracuje PARP mają być udzielane pożyczki dla podmiotów, które byłby w stanie taką asystę zapewnić.

"Podobny projekt chcemy kierować do studentów. Chodzi o to, by zaoferować im pomoc doradczą, potrzebną przy prowadzeniu własnej firmy" - wyjaśniła prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak. Program ten ma być prowadzony we współpracy z uczelniami. Celem projektu ma być wyłonienie ogółem 200 pomysłów na biznes, które pozwolą na założenie nowego lub rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa, tak aby miało szansę konkurowania na rynku przez minimum rok po otrzymaniu doradztwa w ramach projektu.

Prezes poinformowała, że jest jeszcze za wcześnie by mówić o budżetach i dokładnych zasadach programów kierowanych do kobiet i studentów. Chciałaby jednak, by pierwsze firmy dostały wsparcie jeszcze w tym roku.

Według Eurostatu łącznie w 27 krajach Unii Europejskiej (bez Grecji) działalność prowadzi 24 mln przedsiębiorstw, z tego na Polskę przypada ok. 1,9 mln aktywnych firm, czyli 8,1 proc. przedsiębiorstw zarejestrowanych na obszarze UE. 93,8 proc. firm to przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. W Polsce natomiast takich firm jest nieco więcej, bo 95,1 proc. W Unii Europejskiej 69 proc. przedsiębiorców to mężczyźni. W Polsce ten odsetek (66,5 proc.)nie odbiega znacząco od średniej unijnej.