Student odwoła się od decyzji o urlopie, aplikant już nie

Prawnicy Strefa aplikanta

Aplikanci adwokaccy i radcowscy nie mają możliwości odwołania się od decyzji dotyczących urlopu dziekańskiego na analogicznych zasadach jak studenci. Choć przedstawiciele samorządów zawodowych zapewniają, że urlopy udzielane są prawie wszystkim chętnym, część ekspertów uważa, że przepisy w tym zakresie powinny ulec zmianie.

18.12.2020

Ponad 26 mld euro na program Erasmus+

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Komisja Europejska przyjęła porozumienie w sprawie budżetu na lata 2021-2027. Ustalenia dotyczą między innymi programu Erasmus+ - na ten cel przeznaczone zostanie ponad 26 mld euro. Z kolei na nową perspektywę programu Europejski Korpus Solidarności Komisja Europejska przeznaczyła ponad 1 mld euro.

16.12.2020

NAWA przyznała stypendia 900 studentom z Białorusi

Szkolnictwo wyższe

Planujemy przygotowanie wykładów i spotkań online dla stypendystów na temat m.in. rozwoju kariery naukowej w Polsce, zasad i procedur legalizacji pobytu, ale też radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych – poinformowała dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Grażyna Żebrowska.

14.12.2020

Informatyka najpopularniejszym kierunkiem studiów

Wśród kandydatów, podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością cieszyła się informatyka. Na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 przyjęto 428 609 osób. Ponad 314 tysięcy chętnych rozpoczęło naukę na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

11.12.2020

Prokuratura ponownie umorzyła śledztwo ws. prof. Budzyńskiej

Szkolnictwo wyższe

Prokuratura w Katowicach ponownie umorzyła postępowanie w sprawie domniemanego pomówienia dr hab. Ewy Budzyńskiej - wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego. Do sądu trafiło zażalenie na to postanowienie - rozpatrzy je katowicki sąd już 11 stycznia 2021 r.

11.12.2020

Ustawa o KSSIP do podpisu Prezydenta

Strefa aplikanta

Sejm przyjął w czwartek dwie poprawki do zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nowelizacja dostosowująca zapisy w sprawie aplikantów sędziowskich do wymogu posiadania przez sędziów wyłącznie polskiego obywatelstwa trafi teraz do prezydenta.

10.12.2020

Pakiet wolnościowy na uczelniach - arbitrem będzie ministerialna komisja

Resort nauki finalizuje prace nad tzw. pakietem wolnościowym, czyli rozwiązaniami, które mają chronić osoby, które - według ministra nauki - są sekowane za wyrażanie swojego światopoglądu i przekonań religijnych. Jeśli do tego dojdzie, będą one mogły składać odwołania do ministerialnej komisji.

09.12.2020

Jaka nauka prawa? Uwagi na marginesie dyskusji o reformie punktacji czasopism

Zmiana instytucjonalnych ram uprawiania nauki prawa, która premiowałaby pełnowartościowe prawoznawstwo, ujmujące prawo w całym jego społecznym uwikłaniu, leży w interesie całego społeczeństwa - uważa dr Wojciech Zomerski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Według eksperta stanowiłoby to rzeczywistą alternatywę dla niskiej jakości „prawo-znachorstwa".

09.12.2020

Resort nauki zaleca kontynuację zdalnego kształcenia

Resort nauki zaktualizował wytyczne w sprawie działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021. Podkreślił, że z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni.

07.12.2020

Czarnek: Nie miałem zamiaru ingerować w sprawy uczelni

Rzecznik praw obywatelskich skierował do resortu nauki pismo w sprawie zaangażowania uczelni w trwające protesty społeczne, pytając o wypowiedzi ministra dotyczące wyciągania konsekwencji wobec szkół wyższych. Minister odpowiada, że nie zamierzał ingerować w sprawy zastrzeżone dla uczelni.

03.12.2020

Policja na terenie uczelni tylko w szczególnych przypadkach

Politechnika Warszawska zażądała od policji wyjaśnień w sprawie wkroczenia na teren uczelni bez zgody jej rektora. W stanowisku podkreślono, że do tak drastycznego naruszenia autonomii uczelni nie doszło od dekad. Policja może interweniować na terenie należącym do szkoły wyższej wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

02.12.2020

Wolnościowy pakiet dla uczelni - lepsza ochrona konserwatywnych naukowców

Minister nauki Przemysław Czarnek zapowiada zmiany na uczelniach - "pakiet wolnościowy" ma być gotowy w grudniu. Jak tłumaczy minister, chodzi o lepszą ochronę naukowców o poglądach konserwatywnych i chrześcijańskich, bo zdaniem ministra nauki, obecnie uczelnie zdominowane są przez osoby o poglądach lewicowo-liberalnych.

30.11.2020

Minister: Nauczyciele akademiccy dostaną podwyżkę

Szkolnictwo wyższe

Jeszcze w 2020 roku przeznaczamy na podwyżki dla nauczycieli akademickich 200 mln zł, w roku 2021 r. będzie to 800 mln zł - zapowiedział minister nauki i edukacji. Trzyletni proces podwyższania wynagrodzeń nauczycieli akademickich zapowiedział w zeszłym roku poprzedni minister Jarosław Gowin.

25.11.2020

RPO: Studenci mają prawo do wyrażania poglądów

Prezentowanie przez studentkę Uniwersytetu Śląskiego swoich poglądów przy użyciu grafiki nie zakłócało zajęć. Przerwa w wykładzie spowodowana była jedynie dyskomfortem, jaki odczuwała prowadząca w konfrontacji z zamanifestowanymi przez studentkę poglądami - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

24.11.2020

Legitymacja studencka ważna bez wycieczki do dziekanatu

Legitymacje studenckie i doktoranckie zachowują ważność - nie trzeba ich przedłużać. Rozporządzenie uzależniło tę kwestię od zdalnej pracy uczelni, po wakacjach znów weszły one w ten tryb, więc termin ważności legitymacji nie upłynie 29 listopada 2020.

23.11.2020

Na Uniwersytecie Warszawskim wyciekły dane studentów i pracowników

Doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w portalu Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego - poinformował dziekan wydziału prof. Paweł Strzelecki. Do pliku zawierającego dane konkretnych studentów, absolwentów, pracowników i współpracowników UW mogły mieć dostęp osoby nieuprawnione.

20.11.2020

KRASP: Nie trzeba na nowo regulować wolności akademickich

Szkolnictwo wyższe

Z niepokojem obserwujemy przekazywane przez media wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące rzekomego nierównego traktowania przez władze uczelni członków wspólnoty akademickiej ze względu na prezentowany przez nich światopogląd - podkreśla Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

20.11.2020

Prawo nie tylko dla radcy czy adwokata

Prawnicy

Nie ma jednej, określonej ścieżki kariery po ukończeniu studiów prawniczych - można skończyć aplikację albo spróbować swoich sił w pracy naukowej, można też rozpocząć karierę w administracji publicznej. Wszystko zależy od predyspozycji i planu na siebie.

18.11.2020

Minister zapowiada zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich

Szkolnictwo wyższe

Podstawowa rzecz, to wolność nauki, której dziś nie ma - ocenił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I zapowiedział, że jeszcze w tym roku wyjdzie z propozycją zmian legislacyjnych, które zapewnią wolność nauki. - Na uniwersytetach jest szereg rzeczy, które poszły nie tak jak trzeba - stwierdził.

15.11.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski