Jak zaznaczył marszałek województwa Jacek Krupa, Medale Honorowe są nadawane raz do roku przez sejmik regionu osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Małopolski. Są one wręczane latem, podczas obchodów święta województwa.

„W tym roku proponujemy, aby złoty medal otrzymała instytucja, która obchodzi 70-lecie działalności, ze względu za zasługi i rolę, jaką odgrywa nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie” - zaznaczył marszałek. Uchwała o przyznaniu medali została przyjęta jednogłośnie.

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, obchodzące w tym roku 70. rocznicę utworzenia, sprawuje opiekę nad terenami byłego niemieckiego obozu Auschwitz i Auschwitz II-Birkenau. W zeszłym roku zwiedziła je rekordowa liczba ponad 2 mln osób.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zwykle komisja, na czele której stoi marszałek województwa, wnioskuje do radych o przyznanie jednego medalu złotego, a także po kilka medali srebrnych i brązowych.

W tym roku srebrne medale otrzymają: polityki i samorządowiec Tadeusz Arkit, Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera, twórcy turystycznego sukcesu Białki Tatrzańskiej - małżeństwo Janina i Józef Dziubasikowie oraz benedyktyn o. Leon Knabit.

Brązowymi medalami uhonorowani zostaną: Okręgowa Izba Aptekarska, Stowarzyszenie „Pawie Oczko”, a także pojedyncze osoby: Wacław Andruszko (dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie), Jolanta Perek–Białas (działaczka senioralna), Stefan Rożnawski (działacz społeczny), Jan Smarduch (wójt Nowego Targu) i Bożena Srebro (propagatorka agroturystyki).

Medale Honorowe za zasługi dla Małopolski wręczane są od 2011 r. Do tej pory złote medale otrzymali: kard. Franciszek Macharski, Marek Nawara (pierwszy marszałek woj. małopolskiego - pośmiertnie), kard. Stanisław Dziwisz, Wisława Szymborska, Krzysztof Penderecki, Uniwersytet Jagielloński, Królewska Katedra na Wawelu - Kapituła Metropolitalna na Wawelu, Marcin Pawlak (członek zarządu woj. małopolskiego i długoletni burmistrz Dobczyc – pośmiertnie), Andrzej Wajda. (PAP)