Wśród najważniejszych, wspólnych kwestii do rozwiązania w kolejnej perspektywie unijnej władze regionów zachodnich wymieniają m.in.: rozwój infrastruktury drogowej, szkolnictwa wyższego i komunikacji kolejowej.

O możliwościach wspólnego pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej dyskutowały we wtorek na I Forum Funduszy Europejskich Polski Zachodniej w Gorzowie Wielkopolskim władze województw: lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Pomysłodawcą był samorząd województwa lubuskiego. "Mamy różne cele i problemy, ale chcemy skorzystać ze wspólnych doświadczeń i nakreślić wspólny program dla Polski zachodniej. Mamy nadzieję, że będzie to 17. (Regionalny - PAP) Program Operacyjny, bo razem możemy więcej i chcemy więcej" - powiedziała marszałek województwa Elżbieta Polak.

Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski podkreślił, że inicjatywa stworzenia wspólnej strategii programowania dla Polski Zachodniej może ułatwić pozyskiwanie funduszy unijnych.

"Nasze województwa posiadają jedną wspólną cechę: nie są najbogatsze. Wyzwaniem dla nas jest ekonomiczne wykorzystanie środków z różnych źródeł, dlatego chcemy, aby te programy operacyjne były spójne" - dodał.

Forum odbyło się w ramach polskiej prezydencji. (PAP)

 

mrd/ amac/ jra/