Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością - Kodeks wyborczy

Wybory Niepelnosprawność

Osoby z niepełnosprawnościami mogą m.in. głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika; przysługuje im też prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Taki wyborca ma prawo do informacji o lokalach wyborczych, w tym przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W lokalu wyborczym wyborca może głosować przy użyciu nakładki na kartę w alfabecie Braille'a.

02.09.2023

Jeden spis wyborców na wybory, drugi na referendum

Samorząd terytorialny Wybory

Czy publiczna deklaracja w lokalu wyborczym: odmawiam przyjęcia karty referendalnej - narusza tajność wyborów? Choć przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przekonuje, że nie, organizacje pozarządowe apelują o wypracowanie mechanizmów zapewniania tajności głosowania i jasne wytyczne dla komisji obwodowych. Mimo, że PKW odrzuca pomysł dwóch spisów wyborców dla wyborów i referendum, eksperci twierdzą, że prawo tego nie zabrania.

01.09.2023

To nic, że urna jest przezroczysta - karty do głosowania nie można wrzucić w kopercie

Wybory

Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał Państwową Komisję Wyborczą, czy obywatele mogliby wkładać karty do głosowania do kopert i dopiero wtedy wrzucać do urny. Mogłoby to pozytywnie wpłynąć na realizację ich prawa do udziału w tajnym głosowaniu, bez rezygnacji z korzystania z przezroczystych urn wyborczych. Przewodniczący PKW odpowiada, że nie ma takiej możliwości.

31.08.2023

PKW: Każdy wyborca ma prawo prowadzić agitację wyborczą, ale musi uważać

Samorząd terytorialny Wybory

Agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet wyborczy i każdy wyborca, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego – wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza. Przepisy kodeksu wyborczego nie ograniczają możliwości uczestnictwa w kampanii wyborczej osób publicznych.

30.08.2023

UODO radzi, jak chronić dane osobowe w kampanii wyborczej

RODO Wybory

Przepisy dotyczące wyborów tylko w ograniczonym zakresie odnoszą się do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Nie zwalnia to jednak komitetów wyborczych oraz innych podmiotów zaangażowanych w kampanię wyborczą z przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Z pomocą przychodzi Urząd Ochrony Danych Osobowych, który przygotował wyborczy poradnik.

24.08.2023

Zniszczenie swojej karty do głosowania nie jest przestępstwem

Prawo karne Samorząd terytorialny Wybory

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zasugerował podczas briefingu prasowego, jakoby zniszczenie (przedarcie) swojej karty referendalnej, mogło stanowić przestępstwo określone w art. 248 pkt. 3 kodeksu karnego. Taka interpretacja jest błędna. Wyborca w czasie między wydaniem karty do głosowania a jej umieszczeniem w urnie, może nią dysponować zgodnie ze swoją wolą - pisze Dariusz Dutkowski, adwokat.

24.08.2023

Będą wyższe diety dla członków obwodowych i okręgowych komisji wyborczych

Samorząd terytorialny Wybory

W każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się obwodową komisję wyborczą. Jej członkowie otrzymują diety. W najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu kwoty te będą wyższe: przewodniczący komisji zarobią 800 zł (dotychczas 500 zł), ich zastępcy - 700 zł (zamiast 400 zł), a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 600 zł (zamiast 350 zł).

22.08.2023

Referendum zawiera merytorycznie błędne pytania

Samorząd terytorialny Wybory

Referendum ogólnokrajowe to instrument demokracji bezpośredniej, przewidziany przez Konstytucję RP z 1997 roku, w którym obywatele polscy, w drodze głosowania, wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej pod referendum. Znając treść pytań, można założyć, że będzie to jedno z najdziwniejszych referendów w powojennej historii Polski, które nie będzie służyć podjęciu decyzji w istotnych dla państwa sprawach przez obywateli, a będzie obliczone na zaostrzenie kampanii politycznej i proces wyborczy - pisze dr Paweł Bała, adwokat.

19.08.2023

Sejm zarządził przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

Wybory

Sejm przyjął w czwartek uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego. Referendum zarządzone zostało na 15 października i odbędzie wspólnie z wyborami do Sejmu i Senatu. Obywatele będą odpowiadać na cztery pytania. .

17.08.2023

Ustawa, która pozwoli na przeprowadzenie referendum w dniu wyborów, weszła w życie

Wybory

Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym, która pozwoli na przeprowadzenie referendum w dniu wyborów parlamentarnych, już obowiązuje. W środę Sejm odrzucił senackie weto do niej, tego samego dnia ustawę podpisał prezydent i została opublikowana. Zmiany dotyczą m.in. godzin głosowania, terminów przedreferendalnych czy zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

17.08.2023

Czy wybory na pewno będą tajne i bez presji

Samorząd terytorialny Wybory

Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza musi to odnotować w spisie wyborców. Jednocześnie mężowie zaufania mogą odnotowywać wszystko co dzieje się w lokalu wyborczym. Niektórzy eksperci mają obawy czy nie stanowi to zagrożenia dla tajności głosowania i nie wywoła niedopuszczalnej presji na wyborcach. Już samo nagrywanie wnętrza lokalu wyborczego powoduje, że ludzie zachowują się inaczej.

17.08.2023

Sejm zmienił przepisy o referendum ogólnokrajowym, aby połączyć je z wyborami

Wybory

Prezydent 14 sierpnia podpisał ustawę dostosowującą ustawę o referendum ogólnokrajowym do Kodeksu wyborczego, po to aby można było je przeprowadzić w dniu wyborów - m.in. parlamentarnych. Chodzi głównie o ujednolicenie godzin głosowania oraz głosowania przez pełnomocnika i korespondencyjnego. Nowelizacja wprowadzana jest jednak w czasie tzw. ciszy legislacyjnej, co może naruszać Konstytucję. Jednoczesna organizacja wyborów i referendum może spowodować, że finansowanie wydatków na te cele nie będzie transparentne.

16.08.2023

SN: 100 tys. podpisów pod projektem ustawy to co innego niż pod utworzeniem komitetu

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Ograniczenie liczby podpisów w celu utworzenia komitetu inicjatywy ustawodawczej, które można zaliczyć na poczet spełnienia wymogu zebrania 100 tys. podpisów pod projektem ustawy, wynika z tego, że podpisy zbierane są na znacznie łagodniejszych zasadach niż podpisy zbierane po dokonaniu tego zgłoszenia. Sąd Najwyższy oddalił zatem skargę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy Uczciwa Polska na odmowę nadania biegu projektowi ustawy.

15.08.2023

Bariera na granicy polsko-białoruskiej powinna zostać? - PiS chce pytać o to w referendum

Wybory

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? - to czwarte pytanie, które Prawo i Sprawiedliwość chce zadać w referendum ogólnopolskim podczas wyborów. W poniedziałek - 14 sierpnia propozycję pytań ma przyjąć rząd, a Sejm ma zająć się wnioskiem o referendum na posiedzeniu 16-17 sierpnia.

14.08.2023

PKW uruchomiła specjalną stronę o wyborach parlamentarnych

Wybory

wybory.gov.pl - to adres specjalnej strony internetowej, uruchomionej przez Państwową Komisję Wyborczą, w związku wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 15 października. Można na niej znaleźć m.in. kalendarz wyborczy czy podział na okręgi wyborcze do Sejmu i Senatu. Stopniowo informacje będą uzupełniane.

10.08.2023

Prezydent wyznaczył termin wyborów i kalendarz wyborczy

Samorząd terytorialny Wybory

Na 15 października 2023 r. prezydent Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów do Sejmu i Senatu. Pozytywną opinię o tym terminie wydała Państwowa Komisja Wyborcza. Ogłoszenie terminu ma wpływ na kalendarz wyborczy. Przypominamy ważne terminy, zarówno dla komitetów wyborczych, jak i wyborców.

08.08.2023

4 sierpnia ruszył Centralny Rejestr Wyborców

Wybory

4 sierpnia ruszył Centralny Rejestr Wyborców. Zastąpił on blisko 2,5 tys. gminnych baz danych o wyborcach. Każdy wyborca jest w nim ujęty w konkretnym obwodzie i okręgu. Dostęp i obsługa Centralnego Rejestru Wyborców przez gminy oraz organy wyborcze następować będzie w czasie rzeczywistym. Obywatele będą mogli dotrzeć do funkcjonalności CRW, logując się profilem zaufanym na portalu gov.pl, ale jeszcze nie teraz - usługi będą uruchamiane stopniowo.

04.08.2023

NSA: Rada gminy musi być pewna, że radny zmienił miejsce zamieszkania

Samorząd terytorialny Wybory

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego musi być oparte o mocne dowody. Instytucja ta stanowi bowiem ingerencję w wynik demokratycznych wyborów, i to zarówno z punktu widzenia samego radnego, jak i wyborców, którzy na tego radnego oddali swój głos - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wygaszenie mandatu nie może być także wykorzystywane instrumentalnie.

24.07.2023

Niektóre partie ukarane za nierzetelne finansowanie

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Od kwietnia do czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy rozpoznał pięć skarg wniesionych przez partie polityczne od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej odrzucających sprawozdania partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych. Dotyczyło to Solidarnej Polski, Konfederacji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, Ruchu Narodowego oraz Lewicy Razem.

22.07.2023

Zaświadczenie o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zabezpieczone hologramem

Samorząd terytorialny Wybory

We wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz zaświadczeniu o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym nie będzie już konieczności podawania imienia ojca i daty urodzenia. Projekt wzoru zaświadczenia proponuje, aby było one zabezpieczane znakiem holograficznym zawierającym litery RO, naklejanym na zaświadczeniu.

17.07.2023