Sąd Najwyższy odpowiedział, czy będzie osobny spis wyborców na referendum

Samorząd terytorialny Wybory

Niepobranie karty referendalnej ma być odnotowywane w spisie wyborców - stwierdził Sąd Najwyższy. Tylko takie działanie pozwoli prawidłowo rozliczyć się z liczby otrzymanych kart do głosowania. SN oddalił tym samym skargę Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska, który dowodził, że takie postępowanie komisji wyborczych narusza konstytucyjną zasadę tajności głosowania.

06.10.2023

SN: Wytyczne PKW dotyczące obserwatorów w referendum – uchylone

RODO Wybory

Sprzeczne z prawem, a zarazem wykraczające poza kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej było niedopuszczenie obserwatorów społecznych do referendum. Dlatego należało wykreślić ten punkt z uchwały Komisji, podobnie jak i punkt dotyczący kolejności przekazywania przez mężów zaufania nagrań zarejestrowanych w lokalu wyborczym. Najważniejszy zarzut dotyczący adnotacji na spisach wyborców, że wyborca nie pobrał karty referendalnej – zostanie rozpoznany w piątek, 6 października.

05.10.2023

Tylko do 6 października można zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika

Samorząd terytorialny Wybory

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który ukończył 18 lat, ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończyła 60 lat. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przez pełnomocnika mija 6 października.

05.10.2023

Głos głosowi nierówny, ale turystyka wyborcza może być ryzykowna

Wybory

Choć konstytucyjna zasada głosi, że głosy wyborców powinny być równe, to takie nie są. I to od dawna. Głos w Warszawie ma trzy razy mniejszą wartość niż na przykład w Elblągu. Eksperci wskazują, że to efekt bezczynności Sejmu i zbyt małych okręgów wyborczych. Część głosujących, aby pomóc poszczególnym komitetom, planuje "wycieczkę wyborczą" do innego okręgu. Teoretycznie mogą pomóc, ale w praktyce - zaszkodzić.

05.10.2023

E-voting sposobem na niską wyborczą frekwencję - radcy szykują przepisy

Prawnicy Wybory

Można byłoby e-głosować w Polsce i za granicą na kandydatów startujących w wyborach w okręgu zameldowania głosującego. Specjalna aplikacja weryfikowałaby i anonimizowała jego dane - Krajowa Rada Radców Prawnych uważa, że takie rozwiązanie już przy kolejnych wyborach zwiększyłoby frekwencję. Trwają prace nad propozycją rozwiązań prawnych w tym zakresie.

04.10.2023

Ostatni dzień zgłoszeń dowozu do lokalu wyborczego. Zainteresowanie nikłe

Samorząd terytorialny Wybory Niepelnosprawność

W poniedziałek, 2 października, upływa termin, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Do dziś mogą oni także zgłosić do gmin chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Zainteresowanie dowozem jest małe. Urzędnicy nie są zaskoczeni.

02.10.2023

Agitacja prosto z urny? - PKW postawi na zdrowy rozsądek

Wybory

Co należy zrobić, gdy ktoś wrzuci do urny urządzenie odtwarzające w zapętleniu piosenkę wyborczą lub inny materiał agitacyjny? - zastanawiają się internauci. Zauważają, że taki psikus mógłby być mocno kłopotliwy, skoro urny nie można otworzyć przed zakończeniem głosowania. Nie wydaje się jednak, by takie zachowanie było opłacalne dla potencjalnego dowcipnisia.

30.09.2023

Mężowie zaufania nie mogą działać na bakier z RODO

RODO Wybory

Mąż zaufania, który nagrywa proces wyborczy, staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Wiąże się to z określonymi obowiązkami i konsekwencjami. Pełnienia funkcji nie ułatwiają ostatnie zmiany Kodeksu wyborczego, a połączenie wyborów parlamentarnych z referendum ogólnokrajowym stwarza dodatkowe problemy.

28.09.2023

Niektóre gminy wylosowały członków komisji wyborczych

Samorząd terytorialny Wybory

Tym razem większych kłopotów ze skompletowaniem składów obwodowych komisji wyborczych nie było, choć po zmianie prawa pojawiły się 3664 nowe obwody do głosowania. Co więcej, w niektórych gminach był nadmiar chętnych, więc trzeba było urządzać losowanie. Obywateli skusiła nie tylko dieta.

27.09.2023

PKW apeluje o poszanowanie godności konkurentów

Wybory

Państwowa Komisja Wyborcza zaapelowała do komitetów wyborczych, przedstawicieli organów administracji publicznej, pracowników mediów i wszystkich wyborców o poszanowanie godności każdego człowieka i podejmowanie wyłącznie działań zgodnych z prawem, tak aby przeprowadzane wybory gwarantowały rzeczywistą realizację konstytucyjnych praw wyborczych obywateli.

26.09.2023

Rząd sięga do rezerwy celowej, by wypłacić dodatki dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach

Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory Rolnictwo

Narodowe Centrum Nauki dostanie pieniądze na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków w ramach utworzonego w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego. Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek MEiN w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2023 rok. Zmiany obejmą też przeznaczenie rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 rok.

26.09.2023

Można dowieźć wyborców do lokalu wyborczego wozem OSP

Samorząd terytorialny Wybory

Gmina może sfinansować koszty obowiązkowego transportu wyborców do lokalu wyborczego pojazdem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale nie może rozliczyć takiej usługi w ramach ekwiwalentu dla strażaka — ratownika. Kwestię rozliczeń finansowych gmina powinna uzgodnić z wojewodą, bo to zadanie zlecone.

20.09.2023

Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

Prawo cywilne Nowe technologie Wybory

Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej. Należy więc zastanowić się nad rewizją zasad odpowiedzialności w kodeksie wyborczym za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przy użyciu techniki deepfake lub podobnych do niej zastosowań zaawansowanej technologii - postuluje Rafał Rozwadowski, adwokat.

20.09.2023

SN: Wstrzymanie losowania numerów komitetów wyborczych - niemożliwe

Wybory

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił wniosek pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców o zabezpieczenie praw wyborczych w postaci nakazania Państwowej Komisji Wyborczej ujęcia Komitetu w losowaniu numerów wśród komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych, lub wstrzymania losowania.

16.09.2023

Wybrano numery list komitetów wyborczych

Wybory

Numery list wyborczych wylosowane w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej dla ogólnopolskich komitetów, które wystawią kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych: 1 - Bezpartyjni Samorządowcy, 2 - Trzecia Droga, 3 - Nowa Lewica, 4 - PiS, 5 - Konfederacja, 6 - Koalicja Obywatelska.

15.09.2023

PiS wraca do propozycji zmian w ustawie o notariacie

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada w swoim programie wyborczym zmniejszenie kognicji sądów poprzez rozszerzenie kompetencji notariuszy. Chodzi o umożliwienie im dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych i wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Szykuje się więc trzecie podejście do tego tematu - w Sejmie utknął projekt poselski, a wcześniej Sejm odrzucił projekt rządowy.

13.09.2023

Po wyborach kolejki do lekarzy mają być krótsze

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Wybory

Partie i koalicje startujące w wyborach prześcigają się w pomysłach, jak przyśpieszyć wizytę u lekarza, usprawnić diagnostykę, skrócić czas oczekiwania na operację i rehabilitację w publicznym systemie. Wśród deklaracji są także te dotyczące dostępu do leków, prawa do aborcji, świadczenia chorobowego, roli szpitali powiatowych czy kształcenia kadr medycznych. Zebraliśmy je w jednym miejscu.

13.09.2023

SN: Mąż zaufania i obserwator kontroluje wybory także przed głosowaniem

Wybory

Zarówno mąż zaufania, jak i obserwator społeczny ma prawo być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony, także przed dniem głosowania – orzekł Sąd Najwyższy. I postanowieniami z 7 września br. uznał zasadność skarg na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą błędnych wyjaśnień w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych.

08.09.2023

Gminy nie wiedzą, kogo i jak mają wieźć na wybory

Samorząd terytorialny Wybory

Wiele gmin nie wie, jak interpretować przepisy dotyczące obowiązku zapewniania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Mają obawy, czy w dniu wyborów wystarczy pojazdów do kwalifikowanego transportu oraz jak rząd zrekompensuje samorządom koszt dowozu, gdy podpiszą umowy a przyjdzie im wozić... powietrze. Do wyborów coraz mniej czasu, a samorządowcy nadal nie dostali wytycznych w tym zakresie.

08.09.2023