Sejm wybrał siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej

Wybory

Zgodnie z przepisami siedmiu z dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej wskazuje Sejm. Dwóch kandydatów na członków PKW wskazał klub PiS, dwóch - Koalicja Obywatelska, po jednym zgłosiły kluby PSL-TD, Polska 2050-TD i Lewica. W czwartkowym głosowaniu wybrani zostali: Mirosław Suski, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski, Ryszard Balicki, Maciej Kliś, Paweł Gieras i Ryszard Kalisz.

22.12.2023

Mieszkaniec to nie zawsze wyborca, a to rodzi problemy

Samorząd terytorialny Wybory

Pojęcie „mieszkaniec” jest odmiennie interpretowane w ustawach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego i w Kodeksie wyborczym. A to ma wpływ na to, czy w danej gminie w wyborach samorządowych będzie obowiązywał system większościowy czy proporcjonalny. I w jaki sposób gmina zostanie podzielona na okręgi wyborcze.

14.12.2023

Jak wybiera się rząd - krok po kroku

Wybory

Rząd Mateusza Morawieckiego nie otrzymał wotum zaufania w tzw. pierwszym kroku. Teraz premiera oraz proponowanych przez niego ministrów wybierze Sejm. Potrzebna jest do tego - tak samo jak w przypadku premiera desygnowanego przez prezydenta - bezwzględna większość głosów. Konstytucja zakłada, że prezydent powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

11.12.2023

Osoby głuche chcą dostępu do informacji o kampaniach wyborczych

Wybory Niepelnosprawność

Jedną z podstawowych trudności, jakie napotykają podczas kampanii wyborczych osoby głuche i niedosłyszące, jest brak napisów oraz tłumaczeń na polski język migowy programów wyborczych i materiałów informacyjnych przygotowywanych przez komitety wyborcze. To powoduje wykluczenie tych osób z bieżących spraw istotnych społecznie. Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych zwrócił się w tej sprawie z petycją do Marszałka Sejmu.

11.12.2023

Sejm Komisja śledcza zbada „wybory kopertowe”

Samorząd terytorialny Wybory

Sejm zgodził się w czwartek na powołanie komisji śledczej do zbadania legalności wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, czyli niedoszłych wyborów kopertowych. Za powstaniem komisji głosowali jednogłośnie posłowie, reprezentujący wszystkie kluby i koła w Sejmie.

07.12.2023

Nagrody za frekwencję dla kół gospodyń wiejskich wypłaci ARiMR

Samorząd terytorialny Wybory

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmie się wypłatą nagród dla kół gospodyń wiejskich w gminach, gdzie frekwencja wyborcza przekroczyła 60 procent. W nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu zadań ARMiR, działanie to określono jako „pomoc finansową na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwój wsi”.

05.12.2023

Nowy rząd najpóźniej 12 grudnia - na jednym posiedzeniu Sejmu

Wybory

Prawo i Sprawiedliwość maksymalnie wykorzysta czas, jaki Konstytucja daje rządowi na uzyskanie wotum zaufania - Mateusz Morawiecki 11 grudnia wygłosi expose i wystąpi o wotum zaufania. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że spodziewa się, że tego samego dnia lub najpóźniej 12 grudnia wyłoniony zostanie nowy premier.

29.11.2023

Większość lokali wyborczych nadal niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Budownictwo Wybory

Po ponad dziesięciu latach obowiązywania przepisów dotyczących wymogów dostępności, problemy z ich faktycznym przestrzeganiem przy organizacji głosowania nadal występują. Ponad 3/4 lokali nie spełniało co najmniej jednego wymogu, prawie 40 proc. co najmniej trzech, a co czwarty co najmniej 4 wymogów dostępności - wskazuje w najnowszym raporcie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

28.11.2023

Będą wielkie porządki - karuzela stanowisk i wietrzenie urzędów?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Wybory

Nie ma jednej ścieżki i podstawy prawnej rozwiązywania stosunków pracy. Niemniej jednak przyszłemu rządowi najprościej będzie odwołać wszystkich tych, którzy za czasów PiS zostali powołani lub pełnili obowiązki na stanowiskach kierowniczych. Zdaniem prawników, osobnym problemem jest to, że te same zasady co w Służbie Cywilnej, powinny obowiązywać przy zatrudnianiu pracowników samorządowych - tam jednak nie ma zapewnionej neutralności politycznej.

22.11.2023

Już wiadomo, kto pokieruje pracą sejmowych komisji

Wybory

Posłowie wybrali przewodniczących i wiceprzewodniczących sejmowych komisji. Klub Prawo i Sprawiedliwość do części prezydium komisji nie zgłosił swoich kandydatów. Ma to zrobić w innym terminie.

21.11.2023

Ochrona zdrowia w "Dekalogu Polskich Spraw" m.in. modernizacja szpitali

Pacjent Opieka zdrowotna Wybory

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w poniedziałek szereg propozycji programowych, których realizacją ma się zająć stworzony przez niego rząd. Zbiór propozycji został określony jako "Dekalog Polskich Spraw". Wśród propozycji dotyczących zdrowia znalazło się zwiększenie nakładów na zdrowie wynoszące 7 proc PKB w 2027 roku, wprowadzenia Funduszu Modernizacji Szpitali Powiatowych, szybkiej eRejestracji i Bonu Rodzicielskiego.

20.11.2023

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenia Sejmu X kadencji, Hołownia marszałkiem

Wybory

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzył je Marszałek Senior, na którego prezydent wyznaczył posła Marka Sawickiego z PSL. Został wybrany marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Marszałkiem Senatu została Małgorzata Kidawa-Błońska. Na wicemarszałka Sejmu nie została wybrana Elżbieta Witek z PiS. Zostali nimi: Wielichowska (KO), Niedziela (KO), Czarzasty (Nowa Lewica), Zgorzelski (Trzecia Droga) oraz Bosak (Konfederacja). We wtorek m.in. wybór posłów-członków KRS.

13.11.2023

Rotacyjność funkcji marszałków Sejmu i Senatu - są wątpliwości konstytucyjne

Prawnicy Wybory

Zgodnie z umową koalicyjną marszałkowie Sejmu i Senatu mają urzędować w trakcie kadencji Parlamentu rotacyjnie. Takie rozwiązanie, do tej pory nie praktykowane, ma być elementem zapewnienia trwałości koalicji i pluralizmu parlamentarnego. Konstytucjonaliści są podzieleni co do oceny takiego rozwiązania. Pojawiają się argumenty, że utrwali ono partyjniactwo. A konstytucyjna reguła zakłada, że marszałek Sejmu wybierany jest na kadencję, a nie na pół kadencji.

10.11.2023

Umowa koalicyjna: "Wolne" sądy i prokuratura, podwyżki dla pracowników

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Sądy mają być wolne od nacisków politycznych, prokuratura niezależna i apolityczna. Zapewniona ma być też legalność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa konstytucyjnego - wynika z podpisanej w piątek umowy koalicyjnej. Zadeklarowano też m.in. podwyżki dla pracowników sądów i prokuratury. Związkowcy już przypominają, że mowa była o 20 proc. - czego w umowie koalicyjnej nie ma.

10.11.2023

Rząd wpisał do projektu budżetu 1,07 mld zł, aby zapłacić gminom za frekwencję

Wybory

Rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał gminom do 20 tys. mieszkańców bonusy finansowe za przekroczenie 60 proc. frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu. Realizacja obietnic będzie kosztować około 1,07 mld zł. Taką poprawkę zaproponował rząd do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. -poinformowała kancelaria prezesa Rady Ministrów.

08.11.2023

Prezydent powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu

Wybory

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że powierza misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zaznaczył, że zarówno reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości, które uzyskało najlepszy wynik w wyborach, jak i Koalicji Obywatelskiej, która zajęła drugie miejsce, przedstawili swoich kandydatów na premiera i wyrazili wolę utworzenia rządu. Funkcję marszałka seniora będzie pełnił poseł Marek Sawicki z PSL.

06.11.2023

Ponad 1000 protestów wyborczych i referendalnych w Sądzie Najwyższym

Wybory

696 protestów przeciwko ważności referendum i 477 protestów wyborczych - zarejestrowano w piątek w Sądzie Najwyższym. Choć termin składania protestów minął 25 października, ich liczba może być większa. Niektóre mogą wpłynąć za pośrednictwem poczty, a dla zachowania terminu liczy się data stempla pocztowego.

27.10.2023

Prezydent: Pierwsze posiedzenie Sejmu 13 listopada

Wybory

Terminem, który wstępnie zaplanowałem na pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, będzie poniedziałek, 13 listopada – oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem, nie ma dziś powodu do skracania dotychczasowej kadencji Sejmu, która upływa 12 listopada.

26.10.2023