Zgodnie z kalendarzem wyborczym wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r., opublikowanym na stronie internetowej  Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), w okresie od soboty, 25 maja, do piątku, 7 czerwca, komitety wyborcze mogą nieodpłatnie rozpowszechniać w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

Natomiast do najbliższego poniedziałku, 27 maja, można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców z niepełnosprawnościami, w tym głosowania za pomocą nakładek na karty wykonanych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Również do 27 maja można zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przysługującego wyborcom z niepełnosprawnościami i tym, którzy - najpóźniej w dniu głosowania - kończą 60 lat. Prawo do bezpłatnego transportu przysługuje w gminach, w których w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Przypomina  o tym PKW w specjalnym komunikacie na swojej stronie