"Nastąpiła znaczna poprawa jakości powietrza. Stężenia zanieczyszczeń smogowych, czyli pyłu PM 10 i PM 2,5, kształtują się na poziomie dobrym i umiarkowanym. Spokojnie można korzystać z wszelkiej aktywności na świeżym powietrzu" - podkreśliła główna specjalistka w wydziale monitoringu środowiska WIOŚ.

Trochę gorzej jest w Legionowie, ale i tam - jak zaznaczyła - stężenia zanieczyszczeń są na poziomie "dostatecznym". "W miejscowościach wokół stolicy, gdzie najczęściej występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń, obecnie są one tam dość niskie" - dodała.

Wyjaśniła, że poprawie sytuacji sprzyja wiatr, który rozwiewa zanieczyszczenia.

"W piątek prognozujemy utrzymanie podobnych niskich stężeń zanieczyszczeń, co sprzyjać będzie aktywności na świeżym powietrzu" - poinformowała Barańska. (PAP)