Prawie 70 proc. wszystkich kosztów zostanie pokrytych ze środków unijnych. Pozostałe pieniądze wyłoży samorząd Odolanowa, który otrzymał na ten cel pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

„Inwestycja jest jednym z największych obecnie realizowanych w Wielkopolsce projektów z udziałem środków unijnych” – poinformowała PAP Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska z miejscowego magistratu.

 

Wyjaśniła, że w ramach porządkowania gospodarki ściekowej zostanie zbudowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i grawitacyjna oraz dwie stacje podciśnieniowe. „Powstanie ponad 37 km sieci kanalizacyjnej, z której będzie korzystać prawie 5 tysięcy mieszkańców” – poinformowała.

 

Gminę i miasto Odolanów zamieszkuje prawie 14 tysięcy mieszkańców. Do tej pory kanalizację posiada zaledwie 13,5 proc. gospodarstw. Funkcjonująca oczyszczalnia nie spełnia nawet najniższych norm jakości wypływających z niej ścieków. „Tymczasem gmina i miasto są położone częściowo na obszarach chronionego krajobrazu Natura 2000” – przypomniała Pilarczyk-Dworaczyńska.

 

Miejscowy samorząd liczy, że inwestycja poprawi warunki życia i zdrowia mieszkańców oraz zwiększy konkurencyjność gospodarczą. Samorządowcy przekonują, że prawidłowe oczyszczanie ścieków zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym na tereny chronione położone w bezpośrednim sąsiedztwie gminy.(PAP)

 

zak/ mki/ jbr/